Upravni odbor Elektroprenosa BiH: Entitetima 98 miliona maraka

Upravni odbor Elektroprenosa BiH donio je odluku o raspodjeli 98 miliona KM dobiti entitetima, i to u odnosu 58 naprema 42 posto, kakva je i vlasnička struktura u toj kompaniji.– Ova odluka treba biti prihvaćena i od Skupštine akcionara Elektroprenosa, koja će biti održana naredne sedmice. Time će se steći i pretpostavke za podjelu novca, kazao je u obraćanju novinarima, nakon današnje sjednice Upravnog odbora Elektroprenosa BiH,  član UO Enis Šantić.

Plan investicija

Direktor Elektroprenosa BiH Matan Žarić ranije je pojasnio da su, nakon što su 25. marta ove godine na snagu stupile izmjene Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH, stvorene pretpostavke da Skupština akcionara Elektroprenosa, na prijedlog Upravnog odbora, donese odluku o raspodjeli dobiti, uključujući i akumuliranu dobit. Izmjene Zakona o Elektroprenosu BiH, prošle su godine inicirali entitetski premijeri Željka Cvijanović i Nermin Nikšić, a novac od dobiti te kompanije biće iskorišten u očuvanje budžetske likvidnosti.

Upravi odbor, saopštio je Šantić, donio je i odluku o razrješenju stare i  izboru nove uprave kompanije, koju čini pet direktora, a koji će na dužnost stupiti nakon što njihovo imenovanje potvrdi Skupština Elektroprenosa.
Šantić je kazao da su članovi Upravnog odbora usvojili i trogodišnji plan investicija, što će predstavljati i prve radove na izgradnji i sanaciji elektroprenosne mreže u BiH nakon osam godina. Prema njegovim riječima, shodno elaboratu o investicijama koji sadrži više od stotinu stranica u prvoj fazi, planira se izgradnja 12 trafostanica i dalekovoda snage 400 kilovolta, te iznalaženje najoptimalnijeg rješenja za trafostanicu Termoelektrane Ugljevik.

– Stručna ekipa generalno će sagledati ovaj plan i odrediti koji su segmenti prioritetni, izjavio je Šantić, te dodao kako je u ovom trenutku teško precizirati o kojoj sumi novca je riječ, jer se radi o milionskim poslovima koji će biti finansirani iz ostatka akumulirane dobiti Elektroprenosa u iznosu od 200 miliona maraka.

Bolja saradnja

Na sjednici Upravnog odbora razmatrana je i kadrovska struktura Elektroprenosa BiH, te donesen zaključak o potrebi zapošljavanja stručnih ljudi. Na sjednici je donijeta odluka i o formiranju novog odbora za reviziju ove kompanije, te razmatran izvještaj o njenom poslovanju za 2012. godinu pošto se, naveo je Šantić, rezultati rada za prošlu godinu još sumiraju.

U obraćanju novinarima, Šantić je izrazio nadu da će u narednom periodu biti daleko bolja saradnja uprave kompanije i Upravnog odbora, koja će se direktno odraziti i na kvalitet funkcionisanja Elektroprenosa BiH, koji godinama nije obavljao svoju osnovnu djelatnost.

– Kompanija je složena, sa mnogo finansijskih, tehnoloških i pravnih problema i zato nam trebaju novi stručni kadrovi, kao i bolja saradnja sa kompanijama iz oblasti kojom se bavimo, zaključio je Šantić.

oslobodjenje.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close