Univerzitet u Sarajevu: Upis na fakultete do 7. jula: Na Filozofiji mjesta ima za 930, a na Ekonomiji za 530 studenata

U studijskoj 2014/2015. godini na fakultete i akademije Univerziteta u Sarajevu, odlukom Vlade Kantona Sarajevo, bit će upisano 6.027 studenata. Od ovog broja, studiranje za 2.708 studenata bit će finansirano sredstvima budžeta Kantona Sarajevo, a u okviru kojih će svoje mjesto za studiranje imati posebne kategorije studenata kojima je to pravo omogućio Zakon o dopunskim pravima boraca KS-a.

(Oslobođenje)

Redovnih samofinansirajućih studenata u narednoj studijskoj godini bit će 1.751, vanrednih 973, dok će njih 480 biti upisano prema posebnom programu nazvanim učenje na daljinu, te 250 stranih državljana. Upisi će trajati do 7. jula. Tako će Fakultet političkih nauka ove godine primiti 560 studenata, i to na Odsjek za politologiju opći smjer 85 i 85 studenata na smjer Međunarodni odnosi i diplomatija. Na Sociologiju će biti primljeno 90, na Žurnalistiku/Komunikologiju 105, Odsjek sigurnosne i mirovne studije 105 i na Socijalni rad 90 studenata.

Bodovanje kandidata

Ekonomski fakultet je otvorio vrata za 530 studenata, i to na Odsjeku ekonomija 160, Menadžmentu 155, Odsjeku menadžment-engleski jezik 45, Odsjek Visoka poslovna škola 150 i Studij u saradnji sa Griffith College Dublin, Irska, 20 studenata.

Filozofski fakultet u ovoj akademskoj godini prima 930 studenata na 15 odsjeka. Bodovanje kandidata vršit će se na bazi uspjeha postignutog u srednjoj školi bez prijemnog ispita, osim na Odsjeku za psihologiju i Odsjeku za anglistiku, gdje će se bodovanje kandidata izvršiti na osnovu rezultata prijemnog ispita.

Uvijek je atraktivan i Veterinarski fakultet. Ova ustanova u akademskoj 2014/2015. na jedinstven integralni studij I i II ciklusa (Odsjek pet godina studija) prima ukupno 90 studenata, a od toga 60 studenata čije troškove studija snosi osnivač – budžet Kantona Sarajevo, 25 samofinansirajućih studenata (cijena studija za godinu 3.000 KM) i pet studenata stranih državljana.

– Veterinarski fakultet Sarajevo je jedini veterinarski fakultet u BiH i naši nastavni sadržaji, naročito u dijelu laboratorijske i praktične nastave, svake godine se unapređuju. Standardno provodimo ekstarmuralnu praksu u saradnji sa Veterinarskim fakultetom u Istanbulu i sa Srednjom poljoprivrednom školom Sanus futurum iz Sanskog Mosta, a praktična nastava se provodi i kroz ugovore o saradnji koje Fakultet ima potpisane sa brojnim privrednim kolektivima i institutima iz BiH, rekao je prof. dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta, naglašavajući kako za zainteresovane kandidate nije predviđeno polaganje prijemnih ispita. Lista upisanih formira se na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi i uspjeha iz predmeta koji su od interesa za studij veterine (biologija, fizika, hemija, maternji jezik).

Pripremna nastava

Akademija likovnih umjetnosti u ovoj akademskoj godini prima 55 studenata, i to 40 redovnih, devet samofinansirajućih i šest stranih državljana. Na nastavnički smjer se prima 10 redovnih, dva samofinansirajuća i jedan student strani državljanin, na slikarstvo pet redovnih i jedan strani državljanin, na odsjeke kiparstvo i grafika po pet redovnih i po jedan samofinansirajući i strani državljanin, na grafički dizajn pet redovnih, tri samofinansirajuća i jedan student strani državljanin i na Odsjek produkt-dizajn 10 redovnih, dva samofinansirajuća i jedan strani državljanin. Dokumenti za upis na ALU mogu se predati do petka, 4. jula, a prijemni ispit će se polagati od 7. do 11. jula. Test podobnosti se sastoji iz opšteg programa za sve kandidate (pismeni o temi iz područja umjetnosti) i posebnog programa za određena usmjerenja.

Na Pedagoškoj akademiji otvoreno je 128 mjesta za upis studenata u ovoj akademskoj godini, i to na Odsjeku predškolski odgoj 51, Razredna nastava 56 i Kultura življenja i tehnički odgoj 21 kandidat. Pravni fakultet ove godine prima 450 studenata, a Prirodno-matematički 594. Na Građevinskom fakultetu otvorena su mjesta za 185 novih studenata, i to na studiju građevinarstva 138 i studiju geodezije 47 studenata. Za studente je, kao i na većini drugih fakulteta koji će organizovati polaganje prijemnih ispita, organizovana i pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita koja traje do petka, 4. jula. Medicinski fakultet prima 150 studenata, i to 80 redovnih i 70 samofinansirajućih, a Stomatološki 160 studenata.

Troškovi prijemnog ispita od 40 do 100 KM

Prijemnom ispitu kandidati ne mogu pristupiti bez uplatnice kojom potvrđuju da su platili materijalne troškove prijemnog ispita koja varira od fakulteta do fakulteta. Tako je za samo pristupanje prijemnom ispitu na Medicinskom fakultetu potrebno izdvojiti 100 KM, dok su materijalni troškovi prijemnog ispita na Stomatološkom fakultetu 40, a na Akademiji likovnih umjetnosti 50 KM.

Protiv poskupljenja

Studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu saopćili su, povodom Prijedloga izmjena cijena usluga na Univerzitetu u Sarajevu usvojenog na posljednjoj sjednici Senata, da se oštro protive svakom vidu poskupljenja po bilo kojoj tački. Tako, primjera radi, samo na Filozofskom fakultetu do povećanja cijena u zavisnosti od usluge dolazi do razlika koje se kreću od 50 KM pa i 400 KM i više u odnosu na ranije cijene.

– Apsolutno je jasno da predloženo poskupljenje usluga dolazi kao posljedica teške finansijske krize u kojoj se fakulteti nalaze, ali želimo podsjetiti da je ona rezultat godina nemara kako nadležnih, tako i akademskih krugova, koji nisu pokazali dovoljnu spremnost da se izbore za bolji položaj Univerziteta i njegovih uposlenika, smatraju studenti Filozofskog fakulteta.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close