Kultura življenjaLifestyle

Upalimo svjetla za mlade!

Upalimo svjetla za mlade!

Damarovci su zajedeno sa  mladima iz BiH, predstavnicima  institucija, donatorskim zajednicama, omladinskim organizacijama i volonterima  bili učesnici konferencije „Uaplimo svjetlo za mlade“ koja je održana na Jahorini s ciljem da se naprave naredni koraci nakon što je u prethode tri godine, usvojena Omladinska politika Republike Srpske 2016-2020, izrađena Strategija prema mladima FBIH, osnovano Vijeće mladih FBIH (krovna entitetska omladinska organizacija), te izrađene Lokalne omladinske politike u Republici Srpskoj u 13 opština.

Konfererencija je donijela tri zaključka na kojima se mora aktivno raditi: impemantacija strateškog pristupa, formalna i neformalna jača saradnja nevladinog sektora i sinhronizovana izgradnja kapaciteta.

Konferencija „Upalimo svjetla za mlade“ imala je za cilj da se prezentuju rezultati trogodišnjeg projekta „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u BiH“, koji je realizovan u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT, uz podršku Evropske unije kroz EIDHR program, Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS, te Federalnog Ministarstva kulture i sporta.

Napominjemo da je Udruženje „Damar omladine“  bilo inicijator da se Vijeće mladih formira u Visokom.  Međutim, smatramo da se još  dosta  treba raditi na proširenju  kapaciteta  istog od strane omladinskih organizacija koje su u sastavu Vijeća mladih.

 

www.damar.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close