Univerzitet u Sarajevu raspisuje konkurs za upis u prvu godinu

Univerzitet u Sarajevu raspisuje konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima i pridruženim članicama Univerziteta. Kokurs je otvoren do 7. jula 2014. godine. Upisnina košta 100 KM, dok su djeca šehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija oslobođeni plaćanja upisnine. 

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
– zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira,
– originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
– originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu i
– druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Više informcija na: http://unsa.ba/s/images/stories/dokumenti/KONKURS%20I%20PLAN%20UPISA%20-%20PRVI%20CIKLUS%2020142015.pdf

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close