Kultura

UNESCO smjernice za upravljanje digitalnim platformama

Platforme moraju biti transparentne i poštovati međunarodne standarde za zaštitu ljudskih prava.

 

S ciljem unapređenja zaštite slobode izražavanja i poboljšanja pristupa informacijama na internetu, UNESCO je izdao smjernice za upravljanje digitalnim platformama.

U smjernicama su navedene obaveze, odgovornosti i uloge koje su namijenjene državama, digitalnim platformama, vladinim i nevladinim organizacijama, te predstavnicima civilnog društva, medija, akademskih zajednica i drugih. Cilj je, kako se navodi, omogućiti okruženje u kojem su sloboda izražavanja i pristup informacijama srž regulatornih procesa digitalnih platformi.

Sadržaj smjernica je podijeljen na nekoliko glavnih principa, među kojima da platforme moraju poštovati i pratiti ljudska prava, pridržavati se međunarodnih standarda za zaštitu ljudskih prava, biti transparentne, učiniti dostupnim informacije i alate korisnicima, te biti odgovorne nadležnim tijelima.

Navedene smjernice mogu biti korisne regulatornim i drugim upravljačkim tijelima koji se bave provođenjem politika, kodeksa ili propisa, kao i medijima koji moćne aktere mogu pozivati na odgovornost.

Smjernice su izdate nakon opsežnih konsultacija sa predstavnicima iz 134 zemlje koje su se provodile od septembra 2022. godine. U konsultacijama su učestvovali i predstavnici marginaliziranih i ranjivih grupa ljudi, a tokom konsultacija je dobiveno preko 10.000 komentara.

UNESCO navodi da je u 2023. godini evidentirano 4.75 milijardi korisnika društvenih mreža što je 60 posto svjetske populacije. Platforme društvenih mreža, kako navode, postali su alat za zagovaranje jednakosti i slobode, ali se na društvenim mrežama često šire dezinformacije, teorije zavjere i sadržaji koji pozivaju na nasilje.

Medijske kuće, organizacije za provjeru činjenica i profesionalci unutar ovih institucija imaju, kako se navodi u smjernicama, važnu ulogu u promovisanju slobode izražavanja, pristupa informacijama i drugim ljudskim pravima. Zbog toga je, kako piše u smjernicama, potrebno uključiti medije i medijske profesionalce u regulatorni proces. Konstruktivan odnos između digitalnih platformi i vjerodostojnih izvora vijesti, kako se navodi, može poboljšati ulogu digitalnih platformi u pružanju informacija u javnom interesu.

U smjernicama je također navedeno da bi upravljački sistemi trebali poticati dijalog sa medijima, uključujući ulaganja u nezavisne medije i jačanje njihove održivosti. Dodatno, prema smjernicama je potrebno osigurati da digitalne platforme budu uključene u zaštitu i promociju kulturne različitosti kroz kreiranje, distribuciju, širenje i pristup kulturrnim dobrima i uslugama na internetu, te osiguravati njihovu vidljivost na digitalnim platformama.

Kritično mišljenje o informacijama na internetu omogućuje veća medijska i informacijska pismenost kojoj bi, kako je istaknuto u smjernicama, trebalo dati posebnu pažnju. Veća medijska i informacijska pismenost bi se na digitalnim platformama mogla postići kada bi se poboljšali programi iz ove oblasti i kada bi takvi programi bili dostupniji građanima kroz medijske i informacijske platforme koje koriste. Ovi programi bi se, prema smjernicama, trebali provoditi u školama, univerzitetima, istraživačkim institucijama, bibliotekama, muzejima, medijskim i izdavačkim kućama i drugim institucijama.

Programi medijskog i informacijskog opismenjavanja također bi trebali promovisati ravnopravnost spolova i osnaživanje žena, te pružiti mogućnost učešća svim ranjivim i marginalizovanim grupama stanovništva. Vlade država bi, kako piše u smjernicama, trebale razmotriti promociju medijske i informacijske pismenosti, uključujući sigurnosne vještine na internetu za sve korisnike i grupe stanovništva.

Izdate smjernice su trenutno dostupne na engleskomfrancuskomšpanskomarapskom i ruskom jeziku, a UNESCO je najavio da će one uskoro biti dostupne i na kineskom i portugalskom jeziku.

Smjernice za upravljanje digitalnim platformama koje je izdao UNESCO dio su aktivnosti koje Ujedinjene nacije provode u borbi protiv globalnih informacijskih prijetnji.

media.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close