UNCTAD: Komplikovani sistem u BiH odbija direktna strana ulaganja

Konferencija UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) danas je u Sarajevu prezentirala nacrt dokumenta “Analiza pravnog i institucionalnog okvira za investiranje u Bosni i Hercegovini”.

UNCTAD promoviše međunarodnu trgovinu, posebno između zemalja na različitom nivou razvoja radi ubrzanja privrednog rasta nerazvijenih zemalja.

– Zaključili smo da BiH ima veliki potencijal da bi privukla direktne strane ulagače, ali smatramo da je pravni i regulatorni okvir previše kompleksan da bi ga ulagači razumjeli. Zato je nivo direktnog stranog ulaganja do sada bio relativno nizak – kazala je šefica projekta za analizu investicionog i pravnog programa u UNCTAD-u Chantal Dupasquier.

Dodaje da je u dokumentu UNCTAD dao preporuke kako bi se strani ulagači bolje snašli, kao i načine da se kompleksnost regulatornog okvira smanji, te ukazao na unapređenje saradnje između različitih aktera koji se bave promoviranjem ulaganja u BiH.

Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragiša Mekić naglasio je da je politička stabilnost jedan od osnovnih uvjeta koje firme iz EU smatraju neophodnim za investiranje u BiH.

– Osim političke stabilnosti, moramo posvetiti pažnju obavezama koji proističu iz izjave Predsjedništva BiH o EU odnosno njemačko-britanske inicijative, koje se baziraju na ekonomske reforme. Prema tome, treba poboljšati poslovno okruženje te ukloniti barijere za investiranje domaćih i stranih investitora – rekao je Mekić.

U tom kontekstu direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Jelica Grujić istakla je da u BiH treba postojati stabilno makroekonomsko okruženje s jasnim investicionim politikama, koje se usmjeravaju prema stranim investitorima.

– S obzirom  na to da se veći broj institucija u BiH bavi privlačenjem investicija važno je da iz dokumenta vidimo preporuke na koji način da se bolje organizujemo i uvežemo kako da bolje koordiniramo sve te aktivnosti u procesu privlačenja stranih investicija – kazala je Grujić.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj Ismar Alagić izrazio je zadovoljstvo što se u nacrtu UNCTAD- ovog dokumenta kao primjer dobre prakse spominje Agencija za razvoj općine Tešanj, odnosno inicijativa razvoja u području privlačenja investicija, poticanju izvoza i unapređenja stanja na tržištu radne snage pod nazivom BEAR, koja okuplja tri općine u BiH.

– Općine Tešanj, Teslić i Žepče su se udružile i zajednički djeluju na unapređenju jednog poslovnog ambijenta – kazao je Alagić.

Sve tri jedinice lokalne samouprave pružaju poslovnom svijetu usluge One stop shopa – sve na jednom mjestu i imaju dugogodišnju saradnju s međunarodnim organizacijama te u mnogim segmentima upravljanja mogu biti uzor drugima.

| Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close