Unaprijeđivanje zakonske regulative za Mikrokreditni sektor u BiH

Dženana Vračo je lojalan klijent MKF LIDER od 2008.godine. Prije nekih osam godina, ona je otvorila malu trgovinu u svojoj nedovršenoj kući u predgrađu Visokog. Boreći se da nekako sastavi kraj s krajem za svoju četvoročlanu porodicu,  i suočavajući se sa žestokom konkurencijom od strane velikih supermarketa, Dženana je odlučila preuzeti rizik i od svog prvog kredita u MKF LIDER je proširila svoj posao na prženje, mljevenje i prodaju vlastitog  brenda kafe. Za veoma kratak period, Dženanina radnja je postala poznata kao najbolje mjesto za kupovinu najkvalitetnije kafe u regiji. Od tog ranog uspjeha, Dženana je učvrstila i nastavila partnerstvo sa MKF LIDER i njen se posao brzo razvio od opskrbe  sa njenim brendom kafe oko 30 lokalnih trgovina, na oko 300 trgovina u 16 gradova, uključujući i neke veće supermarkete. Iako je njena trgovina počela kao mali porodični biznis, Dženana sada ima 3 stalno uposlena radnika, te upošljava i nekoliko sezonskih radnika tokom sezone. U skorijoj budućnosti, Dženana planira zamijeniti svoju staru mašinu za prženje kafe sa novom koja će udvostručiti dnevnu proizvodnju, kupiti novu mašinu za pakovanje koja će značajno poboljšati produktivnost, te uposliti dva nova radnika da pomognu u proizvodnji i prodaji.

Iako je Dženana već dugi niz godina zaista lojalan i uspješan klijent MKF LIDER, mi se polako približavamo tački kada joj više jednostavno nećemo biti u mogućnosti pružiti nove usluge finansiranja za dalji rast njenog biznisa.  Razlog nikako nije nedostatak povjerenja ili nedostatak kapaciteta- njena kreditna historija je besprijekorna i njen poslovni plan je zaista odličan i relan – nego zbog zakonskih ograničenja vezanih za poslovanje Mikrokreditnih fondacija. U skladu sa sadašnjim zakonskim okvirom za MKO, iznosi kredita koje Mikrokreditne fondacije mogu plasirati svojim klijentima su ograničeni na samo 10.000 KM, dok svaka od mašina koje su Dženani potrebne za unaprijeđenje biznisa koštaju više od 20.000 KM.

Iako po sadašnjem zakonu Mikrokreditna fondacija može osnovati Mikrokreditno društvo koje može uz širu paletu kreditnih proizvoda izdavati kredite i do 50.000 KM, izuzetno kompleksni zahtjevi koje zakon predviđa spriječavaju MKF LIDER i ostale Mikrokreditne fondacije da to učine. Tome u prilog najbolje govori činjenica da do sada niti jedna Mikrokreditna fondacija iz FBiH nije osnovala vlastito društvo.

Termin “transformacije”, u kontekstu mikrokreditiranja podrazumjeva prelazak iz neprofitne institucije u profitnu kompaniju ili specijaliziranu (Mikrokreditnu) banku, i jako je složena i kontroverzna tema u bilo kojoj zemlji. Problem tretiranja “doniranog kapitala”, za institucije koje su započele mikrokreditiranje sredstvima od donatora, otvara mnoga pitanja za regulatore, odnosno kako osigurati pravilno upravljanje tim sredstvima. To se posebno odnosi na BiH, gdje skoro sve Mikrofinansijske institucije koje danas posluju, osnovane su i počele sa radom od doniranih sredstava  nakon završetka sukoba u ranim 1990-im, a sa ciljem da se ekonomija zemlje vrati na svoje noge. Sa tako velikom količinom doniranog kapitala u sektoru, regulator u FBiH je razumljivo zabrinut za zaštitu tih sredstava, kako bi se osiguralo da poštuju svoju originalnu namjenu:  poboljšanje života građana BiH.

BiH podneblje je još složenijie od ostatka svijeta zbog činjenice da zemlja ima dva seta zakonskih regulativa za mikrokreditni sektor koji funkcioniše na nivou cijele države: jedan za Republiku Srpsku i jedan za Federaciju BiH. Iako zakon u Republici Srpskoj omogućava  da se  Mikrokreditna fondacija “transformiše” prenošenjem sve imovine i kapitala u Mikrokreditno društvo, zakonski okvir  u Federaciji BiH je mnogo više restriktivan u tom pogledu. U skladu sa propisima u FBiH, čak i ako Fondacija dobije dozvolu za osnivanje vlastitog Mikrokreditnog društva, Fondacija u njega ne može prenijeti vlastiti kapital i imovinu, tako da novosnovana institucija mora početi od nule. Ovaj zahtjev učinkovito blokira mogućnost transformacije u Federaciji, te  također sprečava i konsolidaciju u sektoru koju bi regulator (Federalna Agencija za Bankarstvo) volio vidjeti.

Kao rezultat ove pravne nejednakosti, neke Mikrokreditne fondacije u Republici Srpskoj brzo su iskoristile priliku da se transformišu u Mikrokreditna društva i počnu plasirati veće kredite i širi spektar proizvoda i usluga u oba entiteta u BiH. Jedna od njih je i Mikrofin,  koja je sada izrasla u jednu od najvećih i najvažnijih institucija u finansijskom sektoru u cijeloj zemlji i koja je nakon transformacije bila u mogućnosti pružati širi i kvalitetniji paket finansijskih usluga, ujedno ostajući dosljedna zajedničkoj misiji svih MKO: poboljšanje životnog standarda najugroženije populacije u BiH. Danas, pored Mikrokreditnog Društva Mikrofin, ova institucija također djeluje kroz  Mikrofin Banku, Mikrofin osiguranje i Mikrofin Investicioni Fond.

Iako možda nekome zvuči nelogično da se neprofitna institucija želi transformisati u profitnu kako bi mogla pomoći više ljudi kojima je ta pomoć potrebna, historija i evolucija industrije finansijske inkluzivnosti dokazuje slučaj:  Najveće i najuspješnije Mikrokreditne institucije, sa najvećom  sposobnosti za privlačenja sredstava , sa najboljim  korporativnim upravljanjem i dugoročnom finansijskom održivošću, u samom vrhu su profitne Mikrokreditne institucije i specijalizirane mikrokreditne banke.

Za istinsko promovisanje inkluzivnosti u finansijskom sektoru, Federacija BiH mora reformirati zakonski okvir za MKO. Da bi se to efikasno sprovelo u dijelo, svi učesnici u sektoru trebaju raditi zajedno – mikrokreditne fondacije, mikrokreditna društva, regulatori, lokalna ministarstva, donatori –  i pronaći riješenje koje će pomoći unaprijeđenju sektora i institucija koje već godinama služe klijente koji su u nepovoljnom ekonomskom položaju . MKF LIDER, i naše kolege iz Eki, Partner, MiBospo i drugih MKO, uradili su nevjerovatan posao na izgradnji organizacija koje osnažuju ekonomski urgoženu populaciju i koje štite njihova prava, kao potrošača i korisnika finansijskih usluga. Nemojmo ograničiti naš utjecaj govoreći “da je komplikovano” ili odlagati ovaj izuzetno važan korak dalje. Uložimo zajedničke snage u iznalaženje načina kako bi finansijski sektor bio bolji za sve, uključujući i inspirativne  klijente poput Dženane.

Pripremio:

Džavid Sejfović, direktor MKF Lider

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close