Uloga projektnog partnera na EU projektu

Partner je organizacija koja aktivno sudjeluje na projektu, od dizajna do realizacije projektnih aktivnosti te zaprimanja potpore.

Koje su odgovornosti partnera?

Partner nije podizvođač i mora biti aktivno uključen u projekt. Partneri su, bez obzira na veličinu, svi u jednakom položaju, a budući da ne potpisuju ugovor o dodjeli potpore (potpisuje ga prijavitelj), ne odgovaraju Europskoj komisiji, ali ih to ne izuzima od dijela odgovornosti na projektu.

Koji koraci prethode sklapanju Partnerskog ugovora?

Nakon konzultacija sa koordinatorom projekta, započinje sudjelovanje partnera na projektu. Ugovara se temeljem Sporazuma o sudjelovanju na projektu, a ugovor može biti potpisan i tajno, ukoliko partner traži svoje diskrecijsko pravo. U idućem koraku se potpisuje Pismo namjere kojim s definira predanost projektu, iznos sufinanciranja te sažetak zadataka koje će morati obaviti na projektu. Pismo namjere je temelj za izradu Partnerskog ugovora. Dodatan dokument koji se potpisuje je Memorandum o razumijevanju kojim se dodatno ojačava predanost partnera. Njime se određuje spremnost za sudjelovanje na projektu.

Koje su posljedice Partnerskog ugovora?

Za razliku od Pisma namjere, Partnerskim se sporazumom partneri pravno vežu za projekt. Moguće je potpisati i Ugovor o konzorciju sa svakim pojedinačnim partnerom, kako bi se bolje pojasnile njihove uloge, zadaće i ovlasti.

Može li partner biti podvrgnut kontroli?

Organizacija koja prijavljuje projekt može biti nadzirana tijekom provedbe projekta, ali i nekoliko godina nakon njegovog završetka (obično između 3 i 5 godina). Ukoliko se otkriju nepravilnosti, odgovoran je jedino koordinator projekta.

Izvor: europski-fondovi.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close