BiHPrivreda

Ukupni krediti premašili 17 mlrd. KM, ali i dalje bilježe skroman rast

Rast bankarskih kredita u Bosni i Hercegovini i dalje je mršav, ali se povećanje depozita nastavlja nesmanjenim tempom, izvještava Indikator.ba na osnovu podataka Centralne banke BiH.

Iako su premašili iznos od 17 milijardi KM, ukupni krediti koje su plasirale bh. banke porasli su za skromnih 1,8 posto.

U novembru prošle godine krediti su iznosili 17,15 milijardi KM, dok su u istom periodu 2015. godine dostigli vrijednost od 16,85 mlrd KM.

Krediti stanovništvu rasli su bržim tempom nego krediti preduzećima, te su dostigli ukupan iznos od 8,05 milijardi KM u novembru prošle godine.
Porast kredita plasiranih građanima iznosio je 3,2 posto, budući da su u novembru prošle godine iznosili 7,80 mlrd KM.

Krediti nefinansijskim preduzećima zabilježili su stopu rasta od 2,4 posto dostigavši u novembru prošle godine ukupnu vrijednost od 7,58 mlrd KM (7,40 mlrd u novembru 2015.).

Krediti vladama entiteta su u padu i u novembru su iznosili 361,5 miliona KM, ali su u blagom porastu krediti vladama kantona (239,2 mil. KM) i krediti fondovima socijalne zaštite (159,4 mil. KM).

U Centralnoj banci BiH banke još uvijek drže visokih 2,15 mlrd KM viška iznad obavezne rezerve.
Nakon najnižeg nivoa u avgustu prošle godine kada je višak iznosio 2,06 mrld, a što se poklopa s početkom primjene nove odluke Centralne banke o obaveznoj rezervi komecijalnih banaka, od septembra do novembra bilježi se blago povećanje sredstava banaka.

Za razliku od sporog kreditnog rasta, na drugoj strani bankarskoj poslovanja, prikupljanju depozita, rast je više nego zadovoljavajući.

Ukupni depoziti su porasli u novembru 2016. godine za 6,2 posto u poređenju sa istim periodom 2015. godine.

Depoziti su dostigli iznos od 17,68 mlrd. KM i veći su za oko 1,2 milijarde KM nego u istom mjesecu prethodne godine kada su ukupno iznosili 16,46 mlrd KM.

Depoziti stanovništva, koji su u martu prošle godine prvi put premašili iznos od 10 milijardi KM, već su u novembru dostigli 10,37 mlrd KM, zabilježivši stopu rasta u odnosu na novembar 2015. godine od 6,5 posto.

U strukturi depozita dominiraju dugoročni depoziti sa nešto manje od polovine ukupnog iznosa (4,85 mlrd KM). Od dugoročnih depozita, najveći dio, 3,40 mlrd KM, je u stranoj valuti, dok je 1,45 mlrd u domaćoj.
Na transakcionim računima je 2,4 milijarde KM, a depoziti po viđenju iznose oko 2,5 mlrd KM.

Kratkoročni depoziti zaustavili su se na cifri od 555 miliona KM i posljednjih mjeseci biilježe pad.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close