Ukinuta dozvola za rad: Postbank BH ide u likvidaciju

Agencija za bankarstvo FBiH ukinula je danas ( 20. 06. 2013.) dozvolu za rad Postbanci BH i otvorila postupak njene likvidacije. Na ovaj potez Agencija se odlučila polazeći od prijedloga privremenog upravnika Postbanke za otvaranje postupka likvidacije, a u cilju zaštite sredstava štediša i domaćih firmi deponenata te ostalih povjerilaca Banke. Za likvidacionog upravnika imenovan je Hazim Škapur.

Privremena uprava u Postbanku BH uvedena je u listopadu 2010. godine zbog nelikvidnosti i pada neto kapitala ispod zakonski propisanog minimuma. Tokom privremene uprave činjeni su napori na iznalaženju partnera za prodaju, spajanje, pripajanje ili dokapitalizaciju banke, te u tu svrhu objavljeno je više javnih poziva  za prikupljanje ponuda potencijalnih investitora. Nažalost, i pored brojnih kontakata i pregovora nije bilo konkretnih rezultata, a po zadnjem pozivu jedina ponuda za dokapitalizaciju banke prispjela je od potencijalnog investitora  FAM Found-a sa Britanskih Djevičanskih otoka, koji nije dokazao da ispunjava propisane zakonske uvjete za dobivanje odobrenja stjecanja značajnog vlasničkog interesa u Banci.

Pravomoćne i izvršne presude po tužbama zaposlenika Banke za isplatu razlike plata iz osnova Kolektivnog ugovora za granu financija, kao i pravomoćne presude drugih povjerilaca protiv Banke, imali su dodatni negativan utjecaj na financijsko stanje (i kapital), i ugrozili interese štediša i domaćih firmi deponenata te ostalih kreditora, čime je onemogućen zakonit nastavak rada Banke. Takve tužbe i buduće potencijalne obveze po istom osnovu, dodatno su doprinijele nezainteresiranosti potencijalnih investitora za dokapitalizaciju i rješenje statusa Banke.

Ukidanjem dozvole Postbanci u bankovnom sustavu F BiH ostaje 17 banaka.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close