UG “BH Front” (video)

Udruženje komandanata, komandira i ostalih starješina OS BiH Odbrandbeno oslobodilačkog rata `92.- `95. „ BH FRONT“, i formalno je ozvaničilo svoj rad Osnivačkom skupštinom i press konferncijom u Velikoj općinskoj sali Visoko 7. oktobra 2013. godine.
Oko ovog projekta okupili su se: Vahid Hećo, Osman Ganić, Hasib Mušinbegović, Faruk Buljušmić, Mustafa Buza, Reuf Jamaković i Edin Hakanović.

Visoko je dobilo i ŠESTO udruženje građana koje ima za cilj “brinuti brigu” o populacijama građanstva koje je imalo aktivnog angažmana u posljednjem bosanskohercegovačkom ratu.

U ovom izvještaju donosimo obraćanja s press konferncije.

Mustafa Buza u svojstvu moderatora presice

Faruk Buljušmić, predsjednik Skupštine Udruženja komandanata, komandira i ostalih starješina OS BiH Odbrandbeno oslobodilačkog rata `92.- `95. „ BH FRONT“

Hasib Mušinbegović u svojstvu člana udruženja, ali i kao partner udruženje jer Mušinbegović ima vlastito udruženje sličnih namjera “Domovina”:

Osman Ganić u svojstvu člana udruženja, govorio je o političkim ukolnostima u kojima nastaje Udruženja komandanata, komandira i ostalih starješina OS BiH Odbrandbeno oslobodilačkog rata `92.- `95. „ BH FRONT“

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close