Udruženje Setup: Idejno rješenje rekonstrukcije raskrsnice

Prema informacijama iz PU Visoko o sve većem broju saobraćajnih nezgoda sa tjelesnim povredama
i velikom materijalnom štetom, ukazala se potreba za rekonstrukcijom raskrsnice na ulazu u
Visoko pored naplatnih kućica. U centru društvenih inicijativa “SETUP” urađeno je idejno rješenje
za rekonstrukciju ove raskrsnice, čime bi se povećala sigurnost učesnika u saobraćaju, smanjio
broj saobraćajnih nezgoda i povečao kapacitet i nivo usluge saobraćaja. Ovim idejnim rješenjem
rekonstrukcije raskrsnice želimo da podržimo ranije iznešene inicijative i dodatno naglasimo važnost
rješavanja ovog problema.

Prijedlog za rekonstrukciju je kružna raskrsnica sa jednom trakom na ulazu, izlazu i u kružnom
toku sa provoznim dijelom širine 3,00m, koja može zadovoljiti obim saobraćaja na ovom čvorištu.
S aspekta sigurnosti, rekonstrukcijom postojeće raskrsnice u kružnu, znatno se usporava saobraćaj
(max 30-35 km/h), smanjuje broj konfliktnih tačaka i isključuje se mogućnost frontalnog sudara vozila
i sudara pod pravim uglom. Time se povećava sigurnost, smanjuju troškovi i posljedice eventualnih
saobraćajnih nezgoda, koje bi ovom rekonstrukcijom bile znatno smanjene. Usporenje saobraćaja
na ovoj raskrsnici je posebno važno jer se raskrsnica nalazi na prelazu između van urbane i urbane
zone, odnosno na prelazu sa autoceste na niži rang puta, gdje se drastično mijenjaju uslovi vožnje.
Većina vozača koji ulaze u raskrsnicu dolaze pod dojmom vožnje sa autoceste, stoga je važno
prisilno usporavanje i prilagođavanje za vožnju kroz naseljeno područje. Također, izgradnjom kružne
raskrsnice smanjuju se kolone i ne prekida se protok saobraćaja, što je u konkretnom slučaju posebno
važno zbog blizine naplatnih kućica. Buka i emisija toksičnih gasova bi bila smanjena u odnosu na
postoječe rješenje. Pored navedenog, kružna raskrsnice će imati i estetsku vrijednost posebno na
ulazu u grad, gdje vozači na neki način stiču prvi dojam o mjestu u koje ulaze.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close