Udruženje „Mladi Volonteri“: Otvoren Centar za informisanje, zagovaranje i besplatnu pravnu pomoć na području općine Visoko

Udruženje „Mladi Volonteri“, u želji da pomogne lokalnoj zajednici ali i šire, otvorilo je Centar za informisanje, zagovaranje i besplatnu pravnu pomoć na području općine Visoko.
Centar za informisanje, zagovaranje i besplatnu pravnu pomoć smješten je u prostorijama Udruženja „Mladi Volonteri“, na adresi Kovačica br. 2 i radi svakim radnim danom od 11-13h.

Kako bismo omogućili pružanje što kvalitetnijih usluga našim korisnicima potpisan je i Memorandum o saradnji sa Udruženjem „Vaša prava“ iz Sarajeva koje je tokom svog postojanja postalo najeminentnija organizacija za pružanje pravne pomoći i besplatno zastupanje građana na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine.

U sklopu svojih djelatnosti  Centar za informisanje, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć općine Visoko je satavljen iz četiri sektora i to:

-sektor pravne pomoći,

-sektor psihološkog savjetovanja,

-sektor informisanja i savjetovanja,

-sektor zagovaranja i lobiranja.

Treba istaći da su sve usluge Udruženja “Mladi Volonteri” namjenjene svakom građaninu Bosne i Hercegovine bez obzira na rasnu, polnu, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost te su besplatne za sve one koji te usluge trebaju sa posebnim akcentom na sljedeće kategorije stanovništva:

-žrtve nasilja,

-lica koja imaju najnižu penziju,

-izbjeglice,

-žrtve trgovinom ljudima

-pripadnici manjina

-mladi svih kategorija.

Pored ovih korisnika usluge su dostupne pored ovih kategorija i pravnim licima, udruženjima i fondacijama.

Udruženje „Mladi Volonteri“

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close