-TopSLIDEBiHPrivreda

Udruženje banaka BiH: Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije

Na sastanku lica ovlaštenih u bankama za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma održanom 17. novembra, u organizaciji Udruženja banaka BiH, razgovarano je o posljedicama koje trpi bankarski sektor zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na koje se Bosna i Hercegovina obavezala (Akcioni plan FATF).

Zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF-a, BiH je nedavnom Uredbom objavljenom u Službenom listu Evropske Unije okarakterisana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koja predstavlja znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije.

„Ovo praktično znači da je BiH stavljena na Crnu listu Evropske Unije čime je ugroženo poslovanje bankama i klijentima bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima“, stoji u saopćenju udruženja banaka BiH.

Kako kažu, problemi u praksi su već vidljivi:

-jedan broj ino-banaka svakodnevno odbijaju izvršenje transakcija koje su inicirane od naših banaka

-jedan broj ino-banaka pozivaju naše banke na otkaz poslovne saradnje ili samoinicijativno vrše gašenje računa naših banaka

-ino-banke koje vrše platne transakcije od/prema BiH proces usporavaju, otežavaju i značajno poskupljuju sa ciljem otkaza poslovne saradnje

-postojeće investicije u BiH iz EU se stavljaju pod poseban režim

-priliv kapitala iz EU ovim je usporen ili onemogućen

-finansijske transakcije diplomatskih i privrednih predstavništava BiH u EU su usporene ili onemogućene

Sa sastanka su pozvane nadležne institucije da ovom problemu posvete dužnu pažnju i što hitnije pokrenu aktivnosti koje će zaustaviti daljnje negativne procese za bankarski sektor, klijente i ukupne ekonomske tokove u BiH.

Sastanku su pored predstavnika svih banaka u BiH prisustvovali i predstavnici Centralne banke BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, SIPA-FOO, Ministarstva finansija Republike Srpske i entitetske agencije za bankarstvo.

Klix.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close