BiHPolitika

Ubrzano zaduživanje Federacije BiH do kraja polugodišta

Nakon prve aukcije u ovoj godini održane 11. aprila, Vlada FBiH će se ubrzanim tempom nastaviti zaduživati na unutrašnjem tržištu emitovanjem dužničkih vrijednosnih papira, izvještava Indikator.ba.

Do kraja polugodišta predviđeno je pet aukcija trezorskih zapisa sa kratkim rokom dospjeća – tri mjeseca i pola godine.
Već za 25 . april zakazana je aukcija tromjesečnih trezorskih zapisa u vrijednosti 30 miliona KM, a potom još jedna sa indentičnim parametrima 9. maja.
Potom slijede tri aukcije šestomjesečnih trezorskih zapisa, prva u nominalnom iznosu od 20 miliona 23. maja, potom još dvije u iznosu od po 30 miliona KM
6. i 13. juna.

Vlada FBiH je odlučila da se u drugom kvartalu ove godine zaduži za 160 miliona KM, kako bi nadomjestila nedostajuća sredstva u Budžetu za 2017. godinu.

Ni u jednom slučaju nije predviđeno zaduživanje Vlade FBiH dugoročnijim dužničkim papirima-obveznicama, gdje je izloženost banaka dostigla visok nivo.
Naime, dok je nedospjeli dug po trezorskim zapisima sa 31.12.2016. godine iznosio “svega” 120,8 miliona KM, dug po obveznicama bio je višestruko veći i iznosio je 620,0 mil. KM.

Ukupan portfelj vrijednosnih papira banaka u FBiH na kraju prošle godine iznosio je 1,23 milijarde KM, od čega se najveći dio odnosi na vrijednosne papire Federacije BiH.
Rast ulaganja u vrijednosne papire u FBiH u 2016. godini zabilježio je povećanje od 16,8% ili za 176 miliona KM (u 2015. godini rast je iznosio 31,1% ili 249 miliona KM).

Profolio vrijednosnih papira u aktivi banaka u Federaciji već je dostigao nivo od 6,7% ukupne aktive.

B. SIMIĆ

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close