Ubistvo, grijeh ili pravo na lični izbor: Koji je vaš stav o abortusu?

NOVA ANKETA DEPO PORTALA

Delikatno pitanje abortusa i njegove zabrane ili legitimnosti odavno je u svijetu predmet oko kojeg se lome koplja. U slučajevima kada postoji, pravo na pobačaj širom svijeta određeno je razlozima koji sam čin legitimišu. DEPO Portal vas ovoga puta u svojoj anketi pita: Koje je vaše lično mišljenje o abortusu?

 

Piše: Maja RUČEVIĆ

 

Neki od razloga za abortus su spašavanje ženinog života, očuvanje zdravlja, pobačaj nakon čina silovanja ili incesta, ekonomski i socijalni razlozi te konačno, pobačaj na zahtjev ili tzv. inducirani pobačaj koji se razlikuje od spontanog koji ne podrazumijeva operativni zahvat gdje se trudnoća završi bez medicinskih postupaka, mada je ženama ljekar potreban i nakon spontanog pobačaja.

 

Pobačaj ima dugu historiju i bio je izazivan mnogim različitim metodama, uključujući biljne abortifikante, upotrebom oštrih predmeta, fizičkom traumom i drugim tradicionalnim metodama.

 

Danas, međutim, moderna medicina i tehnološki napredak omogućuju da zahvat prođe gotovo bezbolno i bez vidljivih i trajnih posljedica po zdravlje pacijentica zahvaljujući lijekovima i naprednim hirurškim tehnikama.

 

Ipak, širom svijeta rasprave na temu da li ga zakonom legalizovati su sve brojnije. Kulturni pogledi također su vrlo važan faktor koji utječe na mišljenje o toj temi. Polemike se vode oko etičkih i pravnih aspekata, moralnog pitanja, savjesti i sl.

 

Abortus se ipak, prema statistikama, svake godine namjernim putem izvodi čak nekoliko desetina miliona puta…

 

Kako stvari stoje u svijetu i Evropi?

 

Na svijetu ima nekoliko država koje imaju potpunu zabranu abortusa kao što su Čile, Dominikanska Republika, El Salvador, Nikaragva, dok Evropa ima liberalnije zakone, premda uključuje Maltu kao državu sa potpunom zabranom. Naime, u Evropi za spašavanje života 42 države odobravaju abortus, 37 u slučaju silovanja i incesta te 38 u slučaju oštećenja fetusa. Evropa također ima najveći broj država (32) koje dozvoljavaju pobačaj na zahtjev. U Velikoj Britaniji, izuzev sjeverne Irske, pobačaj je legalan do 24. sedmice, no nema vremenskog ograničenja ako je ugrožen život žene.

 

Krš i lom u Hrvatskoj…

 

U susjednoj Hrvatskoj, u posljednje je vrijeme nastao krš i lom oko ovog pitanja. Izvjesni ugledni ljekari izazvali su buru u javnosti Inicijativom za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini, potanko objašnjavajući svoj zahtjev da se iz javnih bolnica maknu oni liječnici koji zbog svojih vjerskih uvjerenja odbijaju određene medicinske postupke. Dakle, i u ovo pitanje religija je umiješala svoje prste, kao što to na svijetu često čini u domenama u kojima ne bi smjela. Ili pak bi?

Prije abortusa žene će morati da slušaju kucanje srca svoga fetusa
Premda je zakonski formalno dozvoljen, pobačaj se u Bosni i Hercegovini, u nedostatku pisanih protokola, procedura i savjetovanja oko ove teme, u velikom broju vrši na raznim neprijavljenim i privatnim adresama te, iako je značajan broj žena (pa čak i strankinja koje na zahvat dolaze u BiH zbog povoljnijih cijena) koje se na njega iz različith razloga odlučuju namjerno, abortus u našem današnjem društvu još uvijek predstavlja svojevrsnu ‘tabu’ temu.

 

Kompleksna su to pitanja koja mute granice etike, morala, javnog dobra, ekonomske infrastrukture, osnovnih ljudskih prava, kulturnih pogleda…

 

A šta je sa BiH?
U BiH je prekid trudnoće zakonit i u skladu sa Zakonom o uslovima pobačaja. Abortus se u BiH može obaviti samo u zdravstvenim ustanovama koje za to ispunjavaju strogo propisane uslove, ali je mali broj takvih klinika. Prekid trudnoće je dozvoljen ukoliko trudnoća nije starija od deset nedjelja, te ako prekid ne ugrožava život ili zdravlje trudnice.

 

Abortus je legalan i poslije deset nedelja, pod uslovom da se na drugi način ne može zaštititi život ili zdravlje trudnice, ukoliko se predviđa da će se dijete roditi s teškim tjelesnim ili duševnim nedostacima, kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog djela ili ukoliko postoje psihosocijalne indikacije za prekid trudnoće.

 

U svakom slučaju, premda je zakonski formalno dozvoljen, pobačaj se u Bosni i Hercegovini, u nedostatku pisanih protokola, procedura i savjetovanja oko ove teme, u velikom broju vrši na raznim neprijavljenim i privatnim adresama te, iako je značajan broj žena (pa čak i strankinja koje na zahvat dolaze u BiH zbog povoljnijih cijena) koje se na njega iz različith razloga odlučuju namjerno, abortus u našem današnjem društvu još uvijek predstavlja svojevrsnu ‘tabu’ temu.

 

Govoreći o ovom škakljivom i izuzetno važnom javnom pitanju, DEPO Pokreće anketu kojom od vas traži da, u moru zakonskih regulativa i podijeljenih mišljenja širom svijeta, date svoje lično mišljenje o tome treba li abortus biti zabranjen ili ne… Anketu možete naći u donjem desnom uglu naslovnice portala.

 

(DEPO PORTAL)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close