U toku je 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Od 14 sati je započeta 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko, u velikoj sali Općine Visoko.

Dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Visoko – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada za 2014. godinu – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2014. godinu – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlozi programa za 2014. godinu:

a) Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2014. godinu

b) Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2014. godini

c) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2014. godinu

d) Prijedlog odluke o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu programa kapitalnih investicija

IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović i Edina Ferizović, pomoćnice načelnice

8. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

a) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Frtuna Nedžada za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta na nekretnini označenoj k.č. 2656, upisane u zk.ul. 1218 KO Visoko

b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Burić Nusreti, Burić Adnanu i Matoruga Amri za zaključenje ugovora o uspostavljanju prava služnosti sa pravnim licem BH Telecom na parcelama označenim k.č. 3511/2 i 3511/1 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Izvještaj Popisne komisije općine Visoko o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine na području općine Visoko – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, predsjednica Popisne komisije

10. Informacija o odobrenim i isplaćenim sredstvima iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona braniocima i članovima njihovih porodica na području općine Visoko – IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close