U srijedu veliki broj naselja bez redovnog napajanja el. energijom

Zbog planskih radova 21.11.2012 godine bez napajanja el. energijom  u vremenskim periodima od 08:00 h -08:30 h, zatim od  11:30-12:00 h i od 15:30 h-16:00 h  ostat će sljedeća trafopodručja:  Topuzovo Polje 2, Dubrave, Potnik, Srhinje, Tokmići, Muhašinovići1, Muhašinovići 2, Mulići, Gornje Moštre, Moštre 1, Kozarci, Zimča,  Zimča 2 Kološići, Zimča Alibegovići, Donje Topuzovo Polje, Moštre 2, Moštre 4, Moštre 3, Kalotići, Paljike, Lisovo, Radovlje, Hadžići, Kalići, Kalići Slatina, Tujlići,Džindići, Bradve, Karanđilovac, Kološići 2, Orašac, Orašac 2, Liješeva, Liješeva dom i Čakalovići.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close