U rudnike od 2011. uloženo 12 puta više nego u prvih 15 poslijeratnih godina

Energetski sektor godinama je važio kao jedan od najvećih razvojnih potencijala Bosne i Hercegovine, ali su se konkretni pomaci na planu realizacije strateških projekata u toj industrijskoj oblasti počeli dešavati tek sa formiranjem aktuelne Vlade Federacije BiH predvođene premijerom Nerminom Nikšićem.

Kao jedan od prioriteta i preduslov većine daljnjih razvojnih koraka, Vlada je riješila haotično stanje u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH, koje je zatekla sa gubitkom od 56,3 miliona KM, odnosno, uključujući rudnike, ukupnim minusom Koncerna od čak 88 miliona KM.

Saniranje gubitaka

Sa dolaskom nove Uprave Kompanije, ostvarena je rekordna poslijeratna proizvodnja i rekordni prihod od 958 miliona KM, tako da je i saldo poslovanja već na kraju 2011. godine dobio pozitivan predznak u vidu 1,5 miliona KM dobiti. Iste godine, Elektroprivreda je nivo investicija podigla na 218,5 miliona KM, za 26 posto više od ulaganja realizovanih godinu ranije. Od toga, u proizvodnju (Termoelektrana Tuzla, Termoelektrana Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi) je investirano 122,3 miliona KM, za 59 posto više nego u 2010. godini.

Sličan trend nastavljen je i u 2012. godini , koja je završena sa dobiti od 7,1 miliona KM, uz realizaciju investicija u ukupnom iznosu od 202,7 miliona KM, od čega se 115,7 miliona KM odnosi na djelatnost proizvodnje (TE Tuzla, TE Kakanj, HE na Neretvi).

U 2013. godini, pak, uz nove rekorde u ostvarenoj proivodnji i prihodima, većim od milijardu KM, EP BiH ostvarila je dobit od 35 miliona KM. U toj godini, realizirana su ulaganja vrijedna 138 miliona KM, uz početak realizacije kapitalnih investicijskih projekata – gradnja Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla (vrijednost 1, 646 milijardi KM, godišnja proizvodnja 2.756 GWh)), Hidroelektrane Vranduk (127 miliona KM, 96,38 GWh) i Vjetroelektrane Podveležje (140 miliona KM, 93 GWh).

U 2014. godini, u čijem prvom polugodištu je ostvaren dobit nešto veća od devet miliona KM, EP BiH uspjela je, unatoč velikim opstrukcijama političkih oponenata kojima ne odgovara ovakav razvoj situacije, dobiti zeleno svjetlo Parlamenta FBiH za najveći od pobrojanih projekata – Blok 7, tako da bi uskoro trebala startovati njegova izgradnja. Uz navedene, na listi prioritetnih proizvodnih investicijskih projekata EP BiH su i Hidroelektrana Ustikolina (vrijednost 270 miliona KM, godišnja proizvodnja 236,80 GWh), Hidroelektrana Janjići (68,5 miliona KM, 68 GWh), Hidroelektrana Kovanići (68 miliona KM, 65 GWh), Hidroelektrana Čaplje (64,5 miliona KM, 56,82 GWh), Hidroelektarna Una Kostela – Aneks (20,1 milion KM, 21,42 GWh), Hidroelektrana Babino Selo (u toku izrada studije izvodljivosti, planirana godišnja proizvodnja 59,5 GWh), Hidroelektrana Kruševo/Zeleni Vir (33,75/9,63 miliona eura, 30,76/9,64 GWh), 15 malih hidroelektrana na Neretvici (97 miliona KM, 103 GWh), te Blok 8 Termoelektrane Kakanj (1,04 milijarde KM, 1.755 GWh), čijom realizacijom će se značajno ojačati proizvodni kapaciteti i osigurati dugoročna energetska stabilnost FBiH i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Povećanje proizvodnje

U međuvremenu, Elektroprivreda BiH privodi kraju proces dokapitalizacije rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH (Rudnici “Kreka“ Tuzla, RMU “Kakanj“, RMU “Zenica“, RMU “Breza“, RMU “Đurđevik“, RMU “Abid Lolić“ Travnik – Bila i RU “Gračanica“ Gornji Vakuf), ukupno vrijednu 204 miliona KM, od čega je do dolaska nove Uprave uloženo samo 12 miliona, a u posljednje tri godine više od 150 miliona KM. Od ukupnog iznosa ulaganje u rudnike definisanim Programom dokapitalizacije rudnika, na RMU “Kakanj“ odnosi se 66,9 miliona KM, na “Kreku“ 53,6 miliona KM, na RMU “Breza“ 32,5 miliona, na RMU “Zenica“ 25,5 miliona, na RMU “Ðurđevik“ 16,4 miliona, na RU “Gračanica“ 5,6 miliona, a na RMU “Abid Lolić” 3,5 miliona KM. Između ostalih, samo u ovoj godini realizovane su investicije poput nabavke dampera i širokog čela za RMU “Kakanj“ vrijednih 8,4 miliona KM, odnosno 20 miliona KM, mehanizovanog širokočelnog kompleksa za RMU „Breza“, vrijednog 19,5 miliona KM, tri cjevopolagača vrijednosti 1,9 miliona KM za RMU “Kreka“, dvaju buldožera za rudnike “Gračanica“ i “Đurđevik“, ukupno vrijednih 1,35 miliona KM…

Kao rezultat integracije rudnika u Koncern EPBiH, odnosno investiranja u njih, došlo je i do osjetnog povećanja proizvodnje u navednim rudnicima, od kojih je samo u u 2013. godini EPBiH nabavila 5,5 miliona tona uglja, a posljedično i do rasta rudarskih plata, uz izjednačavanje njihovih naknada za topli obrok sa onima koje primaju ostali uposlenici Elektroprivrede BiH.

| Fokus.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close