U petak 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje OBAVIJEST:

Obavještava se javnost da će se 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 31.01.2014. godine (petak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati. sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada za 2014. godinu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2014. godinu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlozi programa za 2014. godinu:
a) Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2014. godinu
b) Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2014. godini
c) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2014. godinu
d) Prijedlog odluke o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu programa kapitalnih investicija
IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović i Edina Ferizović, pomoćnice načelnice

8. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
a) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Frtuna Nedžada za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta na nekretnini označenoj k.č. 2656, upisane u zk.ul. 1218 KO Visoko
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Burić Nusreti, Burić Adnanu i Matoruga Amri za zaključenje ugovora o uspostavljanju prava služnosti sa pravnim licem BH Telecom na parcelama označenim k.č. 3511/2 i 3511/1 KO Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Izvještaj Popisne komisije općine Visoko o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, predsjednica Popisne komisije

10. Informacija o odobrenim i isplaćenim sredstvima iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona braniocima i članovima njihovih porodica na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Održaće sjednicu 28.1.2014. godine (utorak) u 14 sati
II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Održaće sjednicu 28.1.2014. godine (utorak) u 15 sati
III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
Održaće sjednicu 29.1.2014. godine (srijeda) u 15 sati

PREDSJEDAVAJUĆA Općinskog vijeća Visoko Mirela Mateša Bukva.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close