U penziju tek sa 70 godina?

Kao država moramo propagirati da što duže radimo, a da se što kasnije penzionišemo, jer smo došli u situaciju u kojoj je u FBiH gotovo izjednačen broj osiguranika i penzionera. Izjavio je to jučer ministar rada i socijalne politike FBiH Vjekoslav Čamber predstavljajući na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH prijedlog strategije reforme penzionog sistema.

On kaže da se u strategiji koju je sačinilo njegovo ministarstvo u saradnji sa stručnjacima predviđa podizanje dobne granice za odlazak u penziju sa 65 na 70 godina.

– Imao sam prijedloge od kolega ministara iz Vlade da dobna granica za penzionisanje bude 67 godina te da se taj prag pomiče svaki mjesec narednih deset godina. Doveli smo se u situaciju kada, jednostavno, moramo djelovati. Jedan od prvih koraka bit će potpuno ukidanje prijevremenog penzionisanja – kazao je Čamber.

Direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Zijad Krnjić izjavio je da nije za radikalna rješenja, ali jeste za promjenu načina izračuna penzija. Krnjić nije zato da se s međugeneracijskog sistema prijeđe na kapitalizirajući, kao što je slučaju u zapadnoevropskim zemljama, ali se složio s prijedlogom da treba stati ukraj pravu na prijevremenu penziju.

Diskusiju na jučerašnjoj sjednici izazvao je i Prednacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu FBiH, koji predviđa bolje ubiranje prihoda i potraživanja. Ministar finansija Ante Krajina izjavio je da se ovim zakonom unapređuje postupak prisilne naplate dugova, i to blokadom sredstava dužnika sve do konačnog izmirenja duga.

– Zakon predviđa da pravni subjekti izmirenje dugova vrše preko jednog računa. Zabranjuju se sva druga plaćanja i otvaranje novih računa dok se ne izmiri dug prema državi – precizirao je resorni ministar.

www.magazinplus.eu – Avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close