-TopSLIDEBiHPolitika

U javnost izašlo Bošnjačko narodno vijeće, imaju i krizni štab

Vijeće poziva Bošnjake svih vjerskih svjetonazora da se priključe ovom projektu, Bošnjake Muslimane, a svakako i Bošnjake Katolike, Pravoslavce, i ostale koji su neodvojivi dio našeg naroda.

U Sarajevu je održan sastanak Koordinacije Bošnjačkog narodnog vijeća, kojem su prisustvovali članovi Inicijativnog odbora iz Akademskog, Operativnog i Velikog Vijeća. Ideja o „Bošnjačkom narodnom vijeću“ je kako navode inicijatori sazrela već odavnosada je potrebna trajna akcija, ustanovljena na čvrstim institucionalnim temeljima, zidovima, vratima, prozorima i krovu, piše Ljudski.ba.

Ništa u ljudskoj povijesti ne nastaje bez čovjeka, najčešće kreativnog pojedinca, jer znanstvena otkrića su uglavnom nadahnuće pojedinca, otkrića koja onda preuzima grupa, zajednica i cijelo društvo. Ali, ništa u ljudskoj povijesti nije trajno bez jasne i dobro osmišljene institucije, utemeljene na jasnoj ideji i kontinuiranoj akciji, navodi se u izjavi za Ljudski.ba.

Inicijatori Bošnjačkog nacionalnog vijeća smatraju da trenutna kriza s kojima se Bošnjaci, kao etnija i nacija, ali I BiH kao država i društvo suočavaju, nužno zahtjeva da se uspostave tri linije odbrane: (a) duhovna; (b) nacionalna; (c) državna.

Za duhovnu liniju odbrane formalno i moralno zadužena je bošnjačka ulema! Za nacionalnu liniju odbrane (ne)formalno ili volonterski je zadužena bošnjačka inteligencija. Treba naći načina da se nacionalna linija odbrane formalizira kroz učinkovito djelovanje bošnjačke inteligencije u domovini i svijetu! Za državnu liniju odbrane zaduženi su bošnjački državni činovnici, koji treba da pune i dopunjuju svoju radnu energiju na vrelu duhovne i nacionalne linije odbrane! – istaknuto je tokom sastanka.

Glavni koordinator, Sekretar Mahir Žiško upoznao je sve prisutne sa tokom priprema za održavanje Svečane sjednice Velikog Vijeća koja će se održati 25. Novembra u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Prema njegovim riječima, ovom velikom i nadasve potrebnom skupu prisustvovat će delegati, predstavnici Bošnjačkih organizacija, udruženja, političkih subjekata, fondacija i gosti iz cijelog svijeta. 

Vijeće poziva Bošnjake svih vjerskih svjetonazora da se priključe ovom projektu, Bošnjake Muslimane, a svakako i Bošnjake Katolike, Pravoslavce, i ostale koji su neodvojivi dio našeg naroda. Prisutni su informirani i o početku emitiranja TV kanala BNV TV, radija i medijskog internet portala.

Član Akademskog vijeća, Akademik Mustafa ef.Cerić u posebno nadahnutom izlaganju podržao je ovaj značajni projekat, te pozvao sve Bošnjake svijeta da se priključe i daju svoj doprinos radu i aktivnostima Bošnjačkog Narodnog Vijeća koje je košnica, a svi Bošnjaci pčele koje se uz sve svoje različitosti bore za jedinstven cilj, a to je prosperitet Bosne i Hercegovine i svakog Bošnjaka/Bosanca ma gdje se nalazio.

Član Operativnog Vijeća za razvoj i investicije, Sekretar gosp. Minet Musić, kao vrstan ekonomski i stručnjak iz oblasti građevinarstva i tržišta nekretnina, istakao je da Bošnjaci širom svijeta imaju talentirane, sposobne i stručne kadrove u svim oblastima čiji je kapacitet nedovoljno ili nikako iskorišten, te da svatko na svoj način treba dati doprinos ovom možda i posljednjem pokušaju da osiguramo poslovni i životni ambijent u regionu koji će biti siguran za investitore i razlog koji će zaustaviti iseljavanje mladih.

Yasin Ravašde, član Operativnog vijeća za diplomaciju i lobing, istakao je da Bošnjaci imaju ogroman broj prijatelja državnika u svijetu, čiji je fokus interesa nakon završetka agresije prestala biti Bosna i Hercegovina i Bošnjaci/Bosanci ponajviše radi njihove vlastite nezainteresiranosti za diplomaciju, nedostatka svijesti među njima o potrebi međunarodnog predstavljanja instutucija Bošnjaka i BiH, kao i pogrešne kadrovske politike.

Član Operativnog Vijeća za marketing i suradnju, Sekretar gosp. Muhamed Ramović podcrtao je činjenicu da je nepostojanje nacionalnih medija ključni faktor za krizu u kojoj se trenutno nalazimo. Sekretar Ramović založio se da se kao jedan od zaključaka Velikog Vijeća potvrdi potreba formiranja jakog medijskog pula koji bi po uzoru na svjetske poznate medije vršio funkciju promoviranja pozitivnih vrijednosti Bošnjaka, a po potrebi kritizirao negativne i maliciozne pojave u društvu.

Gosp. Vahidin Fazlagić, Sekretar Operativnog Vijeća za obranu, pohvalio je inicijativu o formiranju Bošnjačkog Narodnog Vijeća i istakao da je ova ideja možda i zakasnila, ali da za istu nikad nije kasno. Bošnjaci kao narod sazreli su da svoj pojedinačni individualizam i ponekad egoizam potisnu i ujedine se oko crvenih linija koje se ne bi smjele dovesti u pitanje, bilo da se radi o nacionalnim bilo o državnim interesima.

Član Operativnog Vijeća za strane investicije Sekretar gosp. Besim Chihka, istakao je da Vijeće mora biti korektivni faktor prema pojedincima u vlasti i institucijama.

Trenutna politička kriza i odlazak stranih investitora posebno onih iz Arapskih zemalja svjedoči o činjenici da hitno moramo reagirati na planu liberalizacije poslovne politike, ukidanja viza, upisa nekretnina na imena vlasnika stranih investitora i promotivnim predstavljanjima BiH na međunarodnom planu, kao i povezivanja Bošnjaka iz cijelog svijeta u tzv. Poslovnu maticu, istakao je Chihka

Bošnjačko Narodno Vijeće od sada u stalnom zasjedanju je formiralo Krizni štab te donijelo Glavne smjernice a to su:

Mrežna organizacija Bošnjačkog narodnog vijeća djeluje na način multidisciplinarnih timova, koji rade samostalno kako bi postigli zajedničke ciljeve. Na ovaj način organizacija se ne oslanja na tradicionalne mehanizme nadzora od vrha do dna. Umjesto toga, organizacija organizira grupe posebno za rješavanje problema ili zadataka koji se javljaju bez direktnog nadzora.

U strukturi mrežne organizacije Bošnjačkog narodnog vijeća, jedinice organizacije se sastoje od timova koji rade zajedno na postizanju sveobuhvatnog organizacionog cilja, a timovi koriste opetovani pristup da bi postigli svoje zadatke

Kada Bošnjačko narodno vijeće ustanovi tim za rješavanje problema, taj tim: 1) Procjenjuje zadatak; 2) Kreira specifičnu strategiju; 3) Kreira ili prilagođava svoj akcioni plan za optimalnu efikasnost; 4) Izvršava plan dok ne ispuni svoje ciljeve.

Jedna od najvažnijih karakteristika organiziranih mreža je da se radne jedinice sastoje od malih grupa pojedinaca s odgovarajućim vještinama, znanjem, iskustvom i motivacijom za izvršavanje određenog zadatka

Bošnjačko narodno vijeće može imati hiljade članova, koji su organizirani u vrlo dinamične timove kada se pojave potrebe ili okolnosti i brzo ih reorganizira za druge ciljeve kada njihov zadatak bude završen.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close