U idućih mjesec dana bit će gotov novi zakon o privatizaciji

Radna grupa Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na ekspertnom nivou priprema radnu verziju novog Zakona o privatizaciji koji bi u idućih mjesec dana trebao biti dostavljen i potvrđen od Upravnog odbora Agencije, a potom dostavljen Vladi Federacije BiH, izjavio je Feni direktor Agencije za privatizaciju u FBiH Šuhret Fazlić.

Radna grupa se u pripremi zakona koncentriše na sagledavanje i analizu postojećeg stanja procesa privatizacije i iznalaženje adekvatnijih i novih rješenja koja bi omogućila kvalitetniji pristup privatizaciji i njenu efikasniju i učinkovitiju provedbu.

Direktor Fazlić ističe da je cilj novoga zakona da se konačno utvrde rokovi za završetak procesa privatizacije budući da svako odgađanje tog procesa samo obezvređuje vrijednost državnog kapitala u firmama.

Fazlić također navodi da će se u zakonu i prijelaznim i završnim odredbama ugraditi i pitanje odgovornosti i sankcioniranja za neprovođenje utvrđenih rokova za završetak privatizacije.

U tom pogledu u zakon će biti uvedena potpuno nova poglavlja koja se odnose na pripremu i planiranje privatizacije, proširen će biti obuhvat privatizacije, precizirane nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH i kantonalnih agencija za privatizaciju, definirani oblici promjene vlasničke strukture, utvrđena obaveza donošenja sektorskih zakona, te predviđene i druge suštinske promjene, a sve radi zaustavljanja rapidnog gubitka kapitala u preostalim državnim kompanijama.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close