U FBiH raskinuto 80 ugovora o privatizaciji

Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza u privatizaciji u Federaciji BiH do sada je raskinuto 80 kuproprodajnih ugovora ili 6,48 posto od njihovog ukupnog broja, a za 29 ili 2,34 posto kupoprodajnih ugovora u toku su sudski postupci za raskid ugovora.

Ovo se navodi u izvještaju Agencija za privatizaciju FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u FBiH za 2012. godinu.

U privatizaciji državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH ( tzv. velika privatizacija) zaključeno je ukupno 607 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora (tzv. mala privatizacija) 630 kupoprodajnih ugovora, prenosi poslovni portal “indikator.ba”.

Od ukupno 607 ugovora u velikoj privatizaciji, kod 458 slučajeva ili 75,45 posto ugovora izvršene su sve obaveze. U većem obimu od ugovorenog izvršene su obaveze investiranja, kao i prijema novih radnika.

Naime, za kapital ukupno plaćen 541,3 miliona KM ugovorene su investicije od 792,1 milion KM, a realizirane u vrijednosti od 882,2 miliona KM. Također, kupci su se obavezali na novo upošljavanje 8.862 radnika, a zaposlili su 10.328.

Prema podacima dostavljenim od kantonalnih agencija za privatizaciju, u 50 preduzeća pokrenut je stečajni postupak.

Stečaj u 50 preduzeća

Od ukupno 607 kupoprodajnih ugovora u velikoj privatizaciji, 67 ili 11,03 posto ugovora je raskinuto. Kod raskinutih kupoprodajnih ugovora nijedna od ugovorenih obaveza nije izvršena.

Za pregled dokumenta KLIKNI!

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close