U državnim institucijama 675 šefova i 892 savjetnika

Institucije na razini države u prošloj godini potrošile su više od 904,6 milijuna maraka, što je više za oko 15 milijuna maraka u odnosu na godinu ranije. U izvješću o reviziji državnog proračuna za 2013. Ured za reviziju institucija BiH navodi kako je proračunska sredstva koristilo 75 institucija u kojima je zaposleno 22.214 ljudi.

Od tog broja 9906 zapošljava Ministarstvo obrane BiH. Zanimljivo je da je na kraju 2013. u bh. institucijama radilo 40 osoba više nego na kraju 2012., iako je još uvijek na snazi odluka o tome da se ne zapošljavaju nove osobe.

Kao što je i poznato, većina novca ide na plaće i naknade zaposlenima. Tako je na bruto plaće i naknade u 2013. godini na razini institucija BiH potrošeno 516,825.139 KM, dok su naknade troškova zaposlenih iznosile 109,478.244 KM.

Nedostaci

Zanimljiv podatak je taj da je na nekim mjestima nedostajalo radnika, dok je u drugim institucijama zabilježen veći broj zaposlenih nego što ih je potrebno po sistematizaciji. Višak je zapošljavan uz odobrenje Vijeća ministara i njihova primanja su se plaćala iz rezervi.

Prema podacima Ministarstva financija i trezora BiH, osim Oružanih snaga, plaću prima 3340 osoba zaposlenih u policijskim institucijama, 472 osobe u pravosudnim institucijama i 8768 u ostalim institucijama BiH.

Prema podacima Agencije za državnu službu BiH, u institucijama BiH su bila zaposlena 3432 državna službenika. Od tog broja je 50 tajnika s posebnim zadatkom, 19 običnih tajnika, 203 pomoćnika ministra i direktora, 675 šefova jedinica, 892 stručna savjetnika, 920 viših stručnih suradnika i 673 stručna suradnika.

Kroz procese zapošljavanja uočeni su nedostaci poput nepopunjenosti ključnih pozicija u organizaciji pojedinih institucija, neprilagođenost važeće sistematizacije stvarnim potrebama institucija, te činjenice da se i dalje za obavljanje poslova sistematiziranih radnih mjesta angažiraju suradnici na osnovi ugovora o djelu i na neodređeno.

Tehnički mandat

“Proces zapošljavanja, općenito promatrano na razini institucija BiH, nije još dovoljno transparentan i postoje slabosti u njegovom provođenju. Posebno ističemo praksu zapošljavanja preko ugovora o djelu (i ugovora o privremenim i povremenim poslovima), što predstavlja zapošljavanje na netransparentan način”, stoji u revizorskom izvješću. Kada je u pitanju rad u institucijama, kao važan problem revizori naglašavaju i situaciju koja se ogleda u problematici trajanja i isteka mandata imenovanih dužnosnika. Tako se događa, tvrde revizori, da tehnički mandat traje duže od izabranog, a da osobe na rukovodećim funkcijama izbjegavaju obavljati dužnosti u punom kapacitetu, što dovodi do stagnacije u radu institucija.

Dnevni list

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close