U CIK BiH se vodi ukupno 228 dosijea za zvaničnike na nivou BiH

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Sead Lisak rekao je da se u Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ BiH vodi ukupno 228 dosijea za zvaničnike na nivou BiH, ali da se ni protiv koga od njih ne vodi postupak u smislu istraživanja mogućeg kršenja Zakona o sukobu interesa.

Lisak je rekao da to nisu predmeti za koji se očekuju sankcije, nego su to redovni predmeti koje Odsjek za sukob interesa CIK-a kontroliše.

“To su ljudi koji imaju mandat i čiji eventualni sukob interesa tek treba da se provjeri. To su rutinske stvari, niko ne može reći prije nego što se pregledaju ti predmeti koliko ima onih predmeta koji će doći pred Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa BiH”, rekao je Lisak novinarima nakon radno-konsultativnog sastanka Komisije u Sarajevu.

Zamjenik predsjednika Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Lazar Prodanović uvjeren je da ima slučajeva koji bi mogli da budu predmet sprečavanja sukoba interesa, odnosno zvaničnika koji su u sukobu interesa u FBiH, Brčko distriktu i na nivou institucija BiH.

“Odsjek za sukob interesa pri CIK-u, tokom prethodnih pet mjeseci, kada se očekivalo brže uspostavljanje ove komisije, nije imao nikakvog razloga da ne radi na istraživanju bilo kojeg slučaja koji je predmet kršenja zakona. Odsjek niko nije sprečavao da radi svoj posao, ne vidim razloga zbog čega se nije radilo na ovim pitanjima, sve do trenutka dok se nije potpisao Sporazum između CIK-a i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH”, rekao je Prodanović.

Predsjednik Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BiH Halid Genjac rekao je da je problem to što, prema usvojenim izmjenama zakona, ova komisija rješava samo predmete za institucije na nivou BiH, dok nema mandat za predmete na nivou FBiH i Brčko distrikta koje je do sada radio CIK, sve dok se zakoni Federacije i Brčko distrikta ne izmijene i daju nadležnost za taj posao Komisiji.

Prema njegovim riječima, procedura izmjena zakona u Brčko distriktu je u toku i biće završena vrlo brzo, a u FBiH se vrše pripreme za izmjene zakona.

“Najveći broj predmeta je, upravo, na entitetskom nivou i nešto je predmeta na nivou Brčko distrikta. Kakvo je stanje sa predmetima BiH znaćemo tek kada se izvrši primopredaja predmeta, što će se desiti u narednih sedam dana”, naglasio je Genjac.

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa BiH zbog nedostatka kvoruma, jer na sjednicu nisu došli predstavnici hrvatskog naroda, danas u Sarajevu nije održala sjednicu već radno-konsultativni sastanak.

(Srna)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close