U Bosni i Hercegovini ambasade do sada zatvorilo pet država

Nakon odluke Vijeća ministara Albanije da zatvori ambasadu u Bosni i Hercegovini to će biti ukupno peto diplomatsko – konzularno predstavništvo koje je prestalo sa radom i djelovanjem u Bosni i Hercegovini u proteklim godinama.

Zbog, kako je tada navedeno, racionalizacije diplomatsko-konzularne mreže 2003. godine zatvorena je Ambasada Kraljevine Belgije u Sarajevu.

Kontroverza oko Kanade

Tako nakon zatvaranja Ambasade Kraljevine Belgije BiH, od 2003. ambasador Belgije u Beču (Austrija) je nerezidentni za Bosni i Hercegovini.

Konzularne poslove za bh. državljane pokriva Konzulat Belgije u Zagrebu (Hrvatska), a ekonomske Ured za ekonomsku saradnju u Ljubljani (Slovenija)

Početkom 2005. Belgija je otvorila svoju diplomatsku kancelariju u BiH, koja do decembra 2010. godine kada su ukinute vize za državljane BiH za Evropsku uniju nije ih mogla izdavati.

Naime, aplikacije za vizu bh. građani za putovanje u Kraljevinu Belgiju predavali su u Sarajevu, ali u Ambasadi Kraljevine Nizozemske koja je osim Belgije, jer diplomatska kancelarija Belgije nije imala razinu za izdavanje viza zastupala je i Veliko Vojvodstvo Luksemburg (države Beneluxa) u tom postupku.

Najveću kontraverze u toj zemlji ipak, proizvela je odluka Kanade 2010. godine da zatvori svoju ambasadu u BiH.

Naime, nešto prije donošenja odluke o zatvaranju ambasade u BiH, vlada Kanade donijela je odluku o ukidanju viznog režima za građane Republike Hrvatske, ali je umjesto diplomatsko-konzularnog predstavništva u Zagrebu, koje je zadržala na razini Veleposlanstva, ukinula ono u Sarajevu.

Od tada Kanada Bosnu i Hercegovinu nerezidentno pokriva iz svoje ambasade u Budimpešti (Mađarska).

Nakon zatvaranja Amabasade Kanade u BiH, zahtjevi za izdavanje viza za bh. građane podnosili su se i obrađivali u ambasadi ove zemlje u Beču (Austrija).

No, u Bosni i Hercegovini je otvoren kanadski viza centar.

40 diplomatsko – konzularnih predstavništava

Kanadski viza Centar u Sarajevu je ovlašten da prihvati zahtjeve građana BiH za sve privremene kategorije viza (turističke vize, vize za studiranje i radne vize), kao i zahtjeve za putne dokumente građana BiH koji posjeduju kanadsku dozvolu stalnog boravka (“permanent residence card”).

Centar djeluje kao privatna organizacija koja naplaćuje svoje usluge. Centar pomaže građanima da popune aplikacije i da po okončanju postupka odobravanja gotove vize, istu preuzmu u Centru.

Samo u izuzetnim slučajevima građani BiH mogu biti pozivani na razgovor u Ambasadu Kanade u Beču.

No, ono što je još važnije za Bosnu i Hercegovinu i to s političkog aspekta kada je u pitanju Kanada jeste da je ta država članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), te da učestvuje u donošenju najznačajnijih odluka međunarodne zajednice putem Ureda visokog predstavnika (OHR) u našoj zemlji, a da pri tome nema svoje ambasade u Sarajevu.

S ciljem racionalizacije diplomatsko – konzularne mreže od septembra 2010. godine svoj Ured u Banja Luci zatvorili su Amabasada Republike Francuske i Ambasada Savezne Republike Njemačke.

Nakon Kanade svoju Diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini zatvorio je i Portugal.

Od septembra 2011. godine u Bosni i Hercegovini ne djeluje više ni Ambasada Kraljevine Danske.

U Bosni i Hercegovini trenutno djeluje 40 diplomatsko – konzularnih predstavništava na razini ambasada i jedan Ured – Ukrajine.

AA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close