U BiH prošle godine 2.200 žalbi na tendere

Predsjedavajući Predsjedništva Udruženja građana (UG) “Tender” iz Banje Luke Ivan Stokić izjavio je danas da postojeći Zakon o javnim nabavkama BiH ostavlja dosta prostora za korupciju, s obzirom na to da samo oko 25 posto finansijskih sredstava izdvojenih za javne nabavke bivaju javno oglašavani.

“Znači, tri četvrtine ukupne vrijednosti od četiri milijarde KM zaključuju se direktnim pogodbama i jasno je šta to može da znači i zašto Zakon o javnim nabavkama ne funkcioniše onako kako bi trebalo”, dodao je Stokić.

UG „Tender“ danas je u saradnji s Fondom otvoreno društvo BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH organizirao javnu raspravu o Prijedlogu novog zakona o javnim nabavkama BiH upućenog u parlamentarnu proceduru.

Stokić je dodao da je evidentna povezanost i interes ekonomskog i političkog lobija u BiH da se ne dira ništa u postojećem Zakonu o javnim nabavkama.

“Novopredloženi zakon ima još više nejasnoća i još je više korumpiran u odnosu na postojeći. Taj zakon je predložila Agencija za javne nabavke, čija je to i dužnost. Međutim, nisu uvažavane primjedbe značajnog dijela učesnika u javnim nabavkama, a koje su mogle poboljšati taj zakon”, naveo je Stokić.

Ukazao je i na postojanje velikog broja žalbi učesnika na tenderima, kojih je prošle godine bilo oko 2.200, ali je naglasio da očekuje da će se taj broj sigurno smanjiti zbog enormnog povećanja iznosa taksi za žalbe.

“Te takse kreću se od 500 do 25.000 KM. U BiH su takse mnogo veće nego u bilo kojoj evropskoj zemlji. Taksa za žalbu u tako visokom iznosu ima za cilj da destimuliše ponuđače da se žale”, rekao je Stokić.

Pravni koordinator projekata Fonda otvoreno društvo BiH Mervan Miraščija kazao je da su brojne odredbe postojećeg Zakona o javnim nabavkama nedovoljno precizne, dvosmislene i daju mogućnost različitih tumačenja.

Po njegovim riječima, posebno je zabrinjavajuće to što je zakon promijenjen više puta, a zadnja promjena je stupila na snagu 17. novembra i urađena je po hitnoj proceduri.

“Pošto se radi o krucijalnim antikorupcijskim mehanizmima potpuno je neprihvatljivo ovakve zakone mijenjati po hitnim procedurama ne uključujući najširi krug aktera sistema javnih nabavki u BiH”, istakao je Miraščija.

Cilj današnje konferencije, kako je dodao, jeste upoznati javnost, prvenstveno parlamentarce BiH o problemima ustanovljenim u implementaciji zakona, kao i o prijedlozima organizacija civilnog društva da bi se unaprijedio cijeli sistem antikorupcijske borbe u BiH.

“Nadam se da će glas razuma prevladati i da će parlamentarci prihvatiti prijedloge organizacija civilnog društva, da ćemo ući u jednu širu raspravu i doći do najboljeg mogućeg rješenja za sistem javnih nabavki u BiH”, dodao je Miraščija.

Zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Sreto Pekić je kazao da se u BiH moraju učiniti svi mogući napori da bi se riješio problem korupcije i da bi se dobili kvalitetni i dobri zakoni koji će sadržavati što više antikorupcijskih mjera koje će na terenu dati dobre rezultate.

“Od svih antikoruptivnih zakona koji imaju svoje djejstvo na terenu, Zakon o javnim nabavkama je najvažniji jer se radi o finansijama i sredstvima poreznih obveznika. Bez obzira na to kada će doći do njegovog usvajanja, na tom zakonu stalno treba raditi i na terenu locirati indikatore koji, i nakon usvajanja, moraju pokazati da li je sve trasparentno i u skladu sa zakonom”, istakao je Pekić.

FENA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close