U BiH postoji prostor za ulaganja do 60 miliona dolara svake godine

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) za Evropu i centralnu Aziju u BiH pregovara za investicije u vrijednosti od 50 do 60 miliona dolara u realnom sektoru. S obzirom na veličinu ekonomije i prilike IFC smatra da na godišnjem nivou postoji prostor u BiH za ulaganja od 50 do 60 miliona dolara, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Agenciju FENA Tomasz Telma, direktor IFC-a za Evropu i centralnu Aziju sa sjedištem u Moskvi.

Ukoliko IFC u ovoj godini uspije naći partnere iz privatnog sektora ove bi brojke, navodi, mogle biti i daleko veće. To, prema njegovim riječima, zavisi od toga koje će poslovno okruženje biti za ove investicije, a posebno će veliki faktor predstavljati kakvo će okruženje biti pogodno za javno-privatna partnerstva u BiH.

“Potrebe u infrastrukturalnom sektoru u BiH su velike. Integracija s Evropom će postajati sve veći prioritet. Sve dok se te investicije planiraju provoditi u saradnji s privatnim sektorom to će uticaj i uključenost IFC-a biti sve veći”, kazao je Telma.

Povećati privatne investicije

Već 17 godina Tomasz Telma je dio Međunarodne finansijske korporacije, te na osnovu iskustva u zemljama, gdje su pronađeni načini kako da privatni i javni sektor sarađuju, naprimjer, na projektima vezanim za infrastrukturu, konstatovao je da u BiH postoji dosta prostora da se osnaže ta privatno-javna partnerstva da bi se upravo smanjio pritisak na javnu potrošnju, a i povećale privatne investicije.

Jedan takav primjer u BiH je uključenost IFC-a u javno-privatnom partnerstvu vezanom za ceste, autoputeve, dok tu prostora, kako ističe, postoji za energetske projekte, aerodrome i slično.

“To su sve projekti u kojima bi se inače očekivalo da je vlada ta koja ih finansira, ali postoji mogućnost da se uključi i privatni sektor”, tvrdi direktor IFC-a.

Odgovarajući na pitanje Fene kako IFC može pomoći BiH u ostvaranju novih radnih mjesta objasnio je da firme koje rade stvaraju poslove, a IFC investira u te firme, koje onda šire svoju proizvodnju i tako zapošljavaju više ljudi.

“To je direktan uticaj IFC-a na zapošljavanje, a od samog početka rada u BiH od 1996. IFC je investirao 350 miliona dolara”, precizirao je Telma.

Drugi način na koji IFC podržava stvaranje novih radnih mjesta jest poboljšavanje poslovnog okruženja u kojem firme rade.

“Što je poslovno okruženje bolje malim i srednjim preduzećima će biti lakše da posluju i tako će imati sredstava da se šire i zapošljavaju nove ljude”, kaže Telma.

Naglasio je da IFC radi na podržavanju investicija u privatni sektor u zemljama u kojima djeluje, što znači da se ne bavi istraživanjem makroekonomske prirode i nema uticaja na priliv novca.

“Naravno, globalna ekonomska kriza ima uticaj na naš rad u BiH. S obzirom na to da IFC sarađuje s drugim partnerima i firmama efekt koji ima na njih međunarodna finansijska kriza se očituje i na ono što radimo ovdje”, kazao je.

Problemi koji su se sada pojavili u eurozoni i poljuljan finansijski sistem svakako utiče na ono što IFC radi u BiH.

Komplikovana procedura za strana ulaganja

“Nivo međunarodnih direktnih investicija se smanjuje, kao što se smanjuje i ekonomski rast. Također, vladama je sve teže da održe fiskalni balans i da podržavaju investicije u javnom sektoru”, pojasnio je direktor IFC-a.

Navodeći da su ova tri trenda evidentna i u BiH kaže da BiH nije izuzetak i da se naša zemlja suočava s problemima kao i druge zemlje, u kojima isto tako postoje problemi vezani za fiskalnu politiku, manji pristup finansijama i kapitalu, te manje direktnih stranih investicija.

Osim ovih eksternih faktora finansijske krize u svijetu, BiH se istovremeno, kako kaže Telma, suočava i s internim faktorima, kao što je komplikovana procedura za strana ulaganja, što utiče na okruženje za ulaganje.

Zato su u BiH neophodne reforme u zakonskoj regulativi, koje se još teško provode.

“IFC je aktivan u radu s vladinim institucijama u unapređenju poslovnog okruženja. Cilj toga je da se olakša život u privatnom sektoru i samim kompanijama u smislu kako da vode svoj biznis, kako da plaćaju poreze i kako generalno imaju odnos s vladinim institucijama. S druge strane, upravljački sistem vladinih institucija je toliko komplikovan da usporava reforme u određenoj mjeri”, kazao je Telma.

U tom smislu, smatra da je veoma važno iznaći rješenje kako uticati na faktor da komplikovanost samog sistema vladinih institucija ne bude toliko prominentan i kako da se skupe te institucije, te kako da pozitivno utiču na poslovno okruženje.

Nakon ulaska Hrvatske 1. jula u Evropsku uniju, naglasio je, da će BiH biti na granici Evropske unije.

Kada se to desi, kaže, važno je osigurati da firme u BiH počnu primjenjivati evropske standarde da bi bile konkurentne tržištu.

“To je svakako jedan koristan i pozitivan uticaj, koji će u ovom slučaju imati eksteran faktor, ali s druge strane vladi je u interesu da to uradi sa svoje strane”, mišljenja je Telma.

Na koji način se može riješiti velika javna potrošnja i opterećenost budžeta socijalnim davanjima, što je dodatni problem za BiH, kada je riječ o finansijskoj podršci (MMF, WB, EBRD) kao jedno od rješenja navodi povećanje poreza i povećanje davanja od firmi.

Stvoriti atmosferu za investiranje

Međutim, priznaje da to vjerovatno neće pomoći, te ističe da bi bilo pozitivno stvoriti sistem koji bi pomogao firmama da rastu, stvarajući više prihoda i na taj način plaćaju više poreza.

“Naprimjer ako se pojednostave procedure koje su vezane za privatni sektor onda se naravno oslobodi dosta vremena vladinim zvaničnicima koji se time bave i samim tim sistem postaje efikasniji. Druga važna stvar jest pronaći način kako smanjiti pritisak na vladu i uticaj finansiranja javnog sektora, velika javna potrošnja”, rekao je Telma.

Kao važan problem u BiH naveo je nezaposlenost žena, koja je veća od prosječne, i to je tvrdi indikacija da se stvori prostor da se kreiraju proizvodi koji mogu da podstiču zapošljavanje žena.

Ono na čemu IFC insistira prilikom investiranja u firme jeste da te firme nude iste mogućnosti i muškarcima i ženama u smislu plaće, obuke te ophođenja na poslu.

Nakon jučerašnjeg sastanka s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom Telma je istakao da je vladinim zvaničnicima uputio nekoliko savjeta u vezi s poslovnim okruženjem, pristupom finansiranju i korporativnim upravljanjem.

“Najvažnija stvar koju bilo koja vlada može da uradi jest da stvori okruženje iz firme iz privatnog sektora, da imaju dobru podlogu za investiranje i kreiranje novih radnih mjesta. Mislim da Bevanda i vlada to razumiju”, naglasio je Telma.

Osim toga cilj posjete direktora IFC-a Sarajevu jeste obuka 30 ljudi iz IFC-jevih ureda iz čitavog svijeta, koji su se sastali u glavnom gradu BiH, da bi prošli program obuke vezan za liderske sposobnosti.

“Također, danas sam prisustvovao ceremoniji dodjeljivanja nagrada za devet učenika osnovnih škola u Sarajevu koji su učestovali u takmičenju likovnih radova, čija je tema ‘Majke i žene u današnjem svijetu’. To je bila prilika da s ministarstvom obrazovanja proslavimo Međunarodni dan žena”, rekao je u intervjuu za Fenu Tomasz Telma, direktor IFC-a za Evropu i centralnu Aziju.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close