Damir Marjanović: Sistem je opterećen nedorečenom legislativom, niskim plaćama i nedovoljnim ulaganjem

Nedorečena legislativa, niske plate, nesistemski pristup u uvođenju novih obrazovnih modela, te godine nedovoljnog ciljanog ulaganja u sve segmente obrazovanja samo su neki od problema koji opterećuju sistem obrazovanja Kantona Sarajevo, ali i BiH – ocijenio je u razgovoru za Agenciju FENA ministar nauke, obrazovanja i mladih KS-a Damir Marjanović

Marjanović smatra da je, generalno gledano, pozicioniranje obrazovanja, posebno visokog, i nauke na kantonalne i entitetske nivoe velika kočnica u daljnjem napredovanju i razvoju ove najznačajnije oblasti svakoga društva. Uporedo s tim, trenutna financijska situacija i oštri, nažalost neizbježni, rezovi u budžetu dodatno otežavaju cjelokupnu situaciju.

On podsjeća da godinama nakupljano, najvećim dijelom opravdano, nezadovoljstvo prosvjetnih radnika upravo ovih dana doživljava kulminaciju. Osim toga, prevaziđena organizacija ministarstva, kao i gotovo prepolovljen broj uposlenika bitno otežavaju funkcioniranje ove institucije. To su konkretni uvjeti u kojima trenutno radi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.

– Ipak, svjesni svih tih problema, realizacijom kratkoročnih, srednjoročnih i započinjanjem dugoročnih programskih aktivnosti započeli smo rekonstrukcije sistema na svim frontovima. Vlada u intenzivnom kontaktu sa sindikatima traži rješenje nagomilanih problema, pokrenute su ili se privode kraju izmjene pojedinih zakona, kao i revizije postojećih planova i programa. Također, u intenzivnom kontaktu s akademskom zajednicom traže se rješenja integracije Univerziteta u Sarajevu, ali i njegovog finansiranja – ističe Marjanović.

U ovome će mjesecu također biti završena i Vladi KS-a predložena nova sistematizacija ministarstva. Ono što raduje i ohrabruje, dodao je, jeste velika podrška iz svih sfera obrazovanja i društva za sve što čini ovo ministarstvo, ali i predanost prosvjetnih radnika u svome poslu koju je imao priliku vidjeti tokom posjeta školama. To je dobar recept koji nam daje vjeru da se stvari mogu pokrenuti nabolje, smatra ministar nauke i obrazovanja KS-a.

Komentirajući Prijedlog budžeta KS-a kojim su znatno umanjena sredstva za nauku i obrazovanje, ministar Marjanović naglašava da se umanjenje budžeta KS-a može jasno vidjeti u svim njegovim segmentima.

– Zatečeni deficit i nedovoljan priliv sredstava iz očekivanih izvora, nažalost, ukazuju da će 2013. biti godina izazova. Kao i svi segmenti društva, nauka i obrazovanje će osjetiti ove rezove koje, kako vlada stalno naglašava, imaju za cilj stabilizaciju trenutnoga stanja. Specifičnost budžeta MONKS-a jeste da on predstavlja najveći dio ukupnog budžeta KS-a, ali i da se 90 posto njegove ukupne vrijednosti odnosi na pokrivanje plata uposlenika u obrazovanju – pojasnio je.

Javna rasprava je u toku i kroz intenzivne sastanke sa sindikatima, predstavnicima škola, fakulteta, ali i običnim građanima u ovom se ministarstvu fokusiraju na one dijelove u kojima se budžet može i mora korigirati. Uporedo s tim, kroz veliki broj sastanaka i aktivnosti radi se na osiguranju vanbudžetskih sredstava za mnoge projekte koje Ministarstvo planira da realizira u 2013. i 2014. godini.

Govoreći o bolonjskom procesu te koliko je on istinski proveden na fakultetima, Marjanović ocjenjuje da je, kao i svaki novi model, i bolonjski sistem u proteklim godinama primjene pokazao sve svoje prednosti, ali i nedostatke. On smatra bitnim shvatiti da ovaj proces nije završen i da se na njemu treba raditi. Razvoj visokog obrazovanja mora pratiti trendove i potrebe koje sa sobom donose svakodnevne društvene promjene.

– Nažalost, čini se da se na samome početku u primjenu novog sistema visokog obrazovanja ušlo veoma brzo, bez detaljno razvijene strategije, određenih ciljeva i konkretnih rezultata. Također, već sada se može vidjeti da postoji velika neusklađenost postojećih studijskih programa i tržišta rada. Stoga, realno je očekivati određene detaljne analize, ali i ciljanu rekonstrukciju cijeloga procesa. Rok: što prije- to bolje! – istaknuo je.

Na upit da prokomentira sramno mala izdvajanja za naučnoistraživački rad koji je u normalnim zemljama jedan od osnovnih generatora pokretačkog razvoja društva, Damir Marjanović potcrtava da je više puta govorio i čvrsto stoji iza toga – mladi pametni ljudi su najjači bh. resurs. Stoga se u nauku mora ulagati što je moguće više, ali i ciljano.

– U proteklom periodu, u kojem je bilo više novca nego sada, ta ulaganja su opet bila jako mala, ali i po mom mišljenju u Kantonu Sarajevo nisu bila niti dobro raspoređena. Naime, sredstva nisu bila usmjerena ka znanstvenim istraživanjima i podsticanju mladih znanstvenika – mišljenja je ministar.

Dodaje da će se ovo ministarstvo danas, kada su ta sredstva, nažalost, dodatno umanjena, truditi da kroz potporu znanstvenim timovima u aplikacijama na evropske i ostale međunarodne grantove, potporu najboljim od najboljih u njihovom doktorskom studiju i istraživanjima, te kroz povezivanje nauke i privrede pokrene stvari nabolje.

– Želimo da napravimo zaokret u ovoj oblasti, ali i da prodrmamo znanstvenu zajednicu u KS-u, ali i u BiH. Bilo bi mnogo lakše da imamo znatno više novca, no realnost je drugačija i trebamo raditi u realnim okvirima najbolje što možemo. Stoga i mijenjamo uobičajeni koncept – zaključio je ministar nauke, obrazovanja i mladih KS-a Damir Marjanović.

(FENA/em)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close