Tržište osiguranja u FBiH zabilježilo rast u 2013. od 5,9%

Ukupna premija osiguravajućih društava u Federaciji BiH u 2013. godini zabilježila je rast od oko 5,9 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Rast je ubrzao u drugom kvartalu, budući da je nakon prvog polugodišta iznosio svega 3,5%

Osiguravajuća društva u FBiH su, prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, koje je analizirao portal Indikator.ba, ostvarila u 2013. godini ukupnu premiju od 386,9 miliona KM, u odnosu na 365,4 miliona u 2012. godini.
Premija neživotnih osiguranja u 2013. godini iznosila je 300,2 miliona KM i veća je za oko 3,2% posto (u 2012. iznosila je 290,8 miliona KM), dok je premija životnih osiguranja iznosila 86,7 miliona KM i veća je za 16,2 posto (u 2012. iznosila je 74,6 miliona KM).
U odnosu na 2012. godinu osiguravajuća društva sa sjedištem u Republici Srpskoj povećala su ukupnu premiju za oko 1,17% sa 13,7 na 13,8 miliona KM.

Rasat osiguranja kredita

Od ukupne premije društava u Federaciji BiH najveći dio, 147,9 miliona KM, otpada na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, premija osiguranja cestovnih vozila iznosi 42,9 miliona KM, a osiguranja nezgoda 26,5 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranje imovine od požara 19,3 miliona KM, te za osiguranje od ostalih šteta na imovini 17,9 miliona KM. Premija za osiguranje robe u prevozu iznosila je 4,7 miliona KM, a premija zdravstvenog osiguranja oko 5,0 miliona KM. Premija za osiguranje kredita, zabilježila je ogromann porast, dosegla je iznos od 6,8 miliona KM u odnosu na svega 133 hiljade KM u 2012. godini.

Tržišni udjeli društava

Sarajevo osiguranje i dalje je lider na tržištu u Federaciji u ukupnoj premiji sa tržišnim učešćem od 16,74%. Iza Sarajevo osiguranja drugo mjesto drži Uniqa osiguranje sa udjelom 12,45% koje je u prošloj godini bilo na četvrtom mjestu u ukupnoj premiji sa udjelom od 11,41.
BSO je sa udjelom od 11,80% na trećem mjestu, dok je Euroherc četvrti sa udjelom od 11,55%. Za petama im je Croatia osiguranje koje je peto sa 10,44% udjela dok Triglav osiguranje na šestom mjestu posustaje sa 8,24% tržišnog kolača (u 2012. godini 8,93%).
Slijede Merkur BH sa 6,79, GRAWE sa 6,62% , VGT osiguranje sa 5,97%, te Zovko sa 4,30% udjela. Na začelju su ASA osiguranje sa 2,79%, te Camelija sa 2,30%.
Na tržištu neživotnih osiguranja dominira Sarajevo osiguranje sa udjelom od 20,53%, a slijede Euroherc sa 14,89% i BSO sa 13,91%, dok je u životnim osiguranjima vodeći Merkur BH sa tržišnim djelom od 29,31%, a na drugom mjestu sve više mu se približava Uniqa sa udjelom od 27,69% (u 2012. godini 25,06%), dok je Grawe sa udjelom 22,78% na trećem mjestu.
Kad je riječ o premiji podružnica društava sa sjedištem u RS-u dominiraju Jahorina osiguranje sa udjelom od 41,23%, Brčko Gas osiguranje sa 30,64%, te Drina osiguranje sa 16,69%.

Prijavljene štete

Ukupan broj prijavljenih štete u prošloj godini bio je 99.448 sa ukupnom vrijednošću od 230,9 miliona KM. Riješeno je 81.966 šteta sa ukupnim iznosom od 154,18 miliona KM.
Efikanost je po broju šteta 82,4%, a po vrijednosti 66,75%.
Od ukupno prijavljenih šteta najveći dio odnosi sa ne neživotna osiguranja 92.910 sa ukupnom vrijedošću 200,9 miliona KM, dok na životna osiguranja otpada 6.538 prijavljenih šteta sa 30,0 miliona KM.
U oblasti neživotnih osiguranja riješeno je 76.192 prijavljenih šteta u ukupnom iznosu 127,3 miliona KM, a u životnim osiguranjima 5.774 sa ukupnim iznosom od 26,8 miliona KM. Procenat efikasnosti po broju šteta je 82,0%, a po vrijednosti 63,3%
Društva za osiguranje iz RS-a imala su prijavljenih 3.565 šteta sa ukupnim iznosom od 8,57 miliona KM. Riješeno je 2.724 šteta vrijednih 4,9 miliona KM. Procenat efikasnosti po broju šteta je 76,4%, a po vrijednosti 57,6%

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close