Trg BiH – eksteritorijalan

Utvrđivanje pojasa gdje ubuduće ne bi bilo dozvoljeno nikakvo okupljanje građana na lokaciji objekta Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, odnosno institucija BiH na Marijin-Dvoru, treba da uradi vlast Kantona Sarajevo kroz izmjene i dopune Zakona o javnom okupljanju. Ovo je jučer za Oslobođenje istakao Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH.

Oslobođenje

On je istakao kako Savjet ministara BiH može donijeti odluku o utvrđivanju eksteritorije oko objekta institucija BiH, ali da je nema ko provoditi.

– Sve je na Kantonu Sarajevo, koji treba utvrditi lokacije kao što su zgrade vlada, skupština i parlamenata, odnosno ambasada i ostalih objekata, gdje nije dozvoljeno okupljanje građana. To ni u kom slučaju ne znači sužavanje prava građanima da izraze nezadovoljstvo određenim pitanjima, ali na jasno utvrđenim lokacijama za to. Donošenje zakonskog rješenja kojim bi se utvrdila zabrana okupljanja oko objekata od značaja je samo u funkciji osiguravanja njihovog nesmetanog rada i djelovanja. Takvu praksu imaju brojne zemlje u svijetu, kao što je primjer Velike Britanije. Tako je u Londonu za iskazivanje nezadovoljstva predviđen Hyde park, gdje možete doći i reći sve što vam smeta, naglasio je Nović.

Zajednička koordinacija

Ministar civilnih poslova BiH cijeni kako je Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH nužna koordinacija sa MUP-om Kantona Sarajevo.

– MUPKS-a je zapravo imao ključnu ulogu u dešavanjima od četvrtka, 6. juna, kada je u zgradi institucija BiH ostalo zatočeno 250 stranih državljana i oko 1.500 uposlenih. Njihova adekvatna reakcija na nastalu situaciju je izostala, ocijenio je Nović.

Da je nužno da se objakat institucija BiH bolje zaštiti, slaže se i Borislav Bojić, član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH i poslanik SDS-a. On navodi da su primjeri zabrane okupljanja oko važnih objekata prisutni i u Njemačkoj.

– I Vijeće za implementaciju mira (PIC) u svojim stajalištima sa posljednjeg zasjedanja jasno je ukazalo da se treba omogućiti institucijama BiH da nesmetano rade i djeluju. U tom smislu, donošenje takve odluke kojom će se napraviti zaštitni prostor oko institucija BiH, u okviru kojeg ne bi bilo dozvoljeno okupljanje, može se shvatiti kao svojevrsna preporuka, naveo je Bojić.

Naglašava da građanima BiH niko ne brani i ne omogućava ih da iskažu svoje nezadovoljstvo po određenim pitanjima, ali da se to radi na za to predviđenim mjestima, ne remeteći funkcionisanje djelovanja institucija BiH.

Podijeljene nadležnosti

Predsjedavajuća Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku PSBiH i zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurević u izjavi za Oslobođenje navela je kako se mora donijeti zakon o okupljanjima ispred institucija BiH.

– Nužna je odluka Savjeta ministara BiH u tom pogledu, a zbog pojasa, odnosno činjenice da je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH nadležna za plato institucija BiH, potrebna je koordinacija sa MUP-om Kantona Sarajevo. Naime, kako se objekti nalaze na teritoriji FBiH, u tom smislu Kanton Sarajevo treba da novim zakonom ili korekcijom sadašnjeg definiše odredbe kojim bi se objekat institucija BiH proglasio onim ispred kojeg nisu dozvoljena okupljanja, zaključila je Pandurević.

Poslanici očekuju da Vijeće ministara BiH pokrene inicijativu o donošenju rješenja prema kojem će ubuduće na Trgu BiH, gdje se nalaze objekti državnih institucija, biti zabranjena okupljanja građana.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close