Trećina mjesečnih troškova odlazi na hranu

Hrana i bezalkoholna pića čine gotovo trećinu mjesečnih izdataka domaćinstava u BiH, pokazuju konačni podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava za 2011. godinu koju je sačinila Agencija za statistiku BiH.
U 2011. godini domaćinstva u Bosni i Hercegovini su za potrebe finalne potrošnje u prosjeku mjesečno trošila 1.569,33 KM.
Prema ovim podacima, učešće hrane i bezalkoholnih pića u prosječnoj mjesečnoj potršnji domaćinstva je 31,4%, stanovanja, elekrične energije, plina i ostalih energenata (24,0%).
Veliki dio izdataka (11,0%) odnosi sa na prevoz koji obuhvata kupovinu i upotrebu prevoznih sredstava, te izdatke za usluge prevoza putnika.
Prosječna mjesečna potrošnja je za više do 20% veća u gradskim u odnosu na ostala (negradska) domaćinstva. Razlike između gradskih i negradskih područja u potrošnji hrane i pića nisu toliko vidljive kao one u potrošnji neprehrambenih proizvoda i usluga.
Posmatrano po grupama neprehrambenih izdataka primjetno je da gradska domaćinstva skoro po svim stavkama troše više od negradskih domadinstava. S druge strane, negradska domaćinstva imaju značajno veću potrošnju proizvoda iz vlastite prozvodnje, posebno onih prehrambenih (128,36 KM u odnosu na 23,19 KM).
U 2011. godini, više od pola domaćinstava u BiH posjedovalo je automobil (53,6%), četiri od pet domaćinstava imali su barem jedan mobitel (80,5%), personalni računar imala su četiri od deset domaćinstava (39,6%), dok su priključak na internet imala tek tri od deset domćinstava (29,8%). Gradska domaćinstva su uglavnom u većem procentu posjedovala većinu ovih trajnih dobara u odnosu na negradska. Izuzetak su činili samo štednjak na čvrsto gorivo i satelitska antena koji su zastupljeniji u negradskim područjima vjerovatno zbog veće potrošnje čvrstih goriva i manje dostupnosti kablovske televizije u takvim područjima.
U 2001. godini u Bosni i Hercegovini bilo je 17,9% stanovnika koji žive u relativnom siromaštvu.
Siromašno je bilo svako šesto domadinstvo u državi. Prag relativnog siromaštva je iznosio 416,40 KM mjesečno po ekvivalentnoj odrasloj osobi.
Siromaštvo je bilo izraženije u Republici Srpskoj gdje je skoro svaki peti stanovnik bio siromašan, a najmanje je bilo u Brčko distriktu BiH gdje je skoro svaki sedmi stanovnik bio u relativnom siromaštvu.
Prosječni izdaci za potrošnju siromašnih domaćinstava u Bosni i Hercegovini su u prosjeku za 25,2% ispod praga siromaštva.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close