Travnik: Arehološko istraživanje srednjevjekovnih grobnica

Na lokalitetu Klisa u Gučoj Gori kod Travnika počela su arheološka istraživanja srednjovjekovnih grobnica. Otvorene su tri sonde manjih dimenzija na kojima se vrše probna istraživanja. Arheolozi rade na tri skeleta koji su ukopani u običnim grobnim rakama a otkriven je i jedan kameni sarkofag izrađen od lokalnog kamena muljike koji je karakterističan za travnički kraj. “Naredne godine Zavičajni muzej Travnik organizirat će četveromjesečna istraživanja u sklopu Internacionalne škole bioarheologije zajedno sa partnerima iz Španjolske gdje će na ovom lokalitetu boraviti dvadeset studenata iz SAD-a. Ovdje će učiti kako se obrađuju skeleti na terenu, te antropološku analizu. Između ostalog na tom projektu učestvovat će i studenti katedre za arheologiju u Sarajevu”, izjavila nam je Ajla Sejfuli arheologinja Zavičajnog muzeja Travnik. 23.11.2013. RSE Foto/Srećko Stipović

1Jedan od mnogobrojnih srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Gučoj Gori

2Lokalitet Klisa u Gučoj Gori

3Prvi pisani spomen Guče Gore 1425. godine

4Simboli Guče Gore

5Arheološki lokalitet Klisa

6Brižljivo čišćenje skeleta

7Iznad sarkofaga izrađenog do muljike

8Ajla Sejfuli, arheologinja na lokalitetu Klisa u Gučoj Gori

9Učenici osnovne škole prate iskopavanja sa velikom pažnjom

10

Kameni sarkofag izrađen od muljike u kojem se nalazi skelet pokojnika

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close