Tko će biti popisivači i općinski/gradski instruktori?

Kandidati koji su se prijavili na javni poziv za popisivače i opštinske/gradske instruktore mogu provjeriti u opštinskim popisnim komisijama da li se njihovo ime nalazi na preliminarnim listama kandidata koji će raditi na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u osni i Hercegovini 2013. godine.

Vrednovanje i rangiranje kandidata, kao i objavu preliminarne liste onih koji su zadovoljili kriterijume za popisivače i opštinske/gradske instruktore vrše opštinske popisne komisije, saopšteno je iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Od 61.133 prijavljenih kandidata, bit će izabrano 18.879 popisivača i 2.464 opštinskih instruktora, te po 20 odsto rezervnih kandidata koji će biti angažovani u slučaju odustajanja nekog od izabranih kandidata.

Pri izradi preliminarne liste kandidata, opštinske komisije prvo utvrđuju, u skladu sa procedurama za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu, eliminacioni prag ispod koga se eliminišu kandidati koji imaju nula bodova za opšti utisak, kandidati za popisivače koji su dobili manje od 0,5 bodova za rukopis i oni protiv kojih se vodi krivični postupak.

Od preostalih kandidata, koji zadovoljavaju uslove javnog poziva i prešli su eliminacioni prag, birat će se oni koji će raditi na popisu.

Konačne liste kandidata koji će raditi na popisu bit će objavljene do 25. augusta na internet stranicama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku i Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Za dodatna objašnjenja kandidati se mogu obratiti nadležnoj popisnoj komisiji lokalne samouprave ili entitetskom zavodu za statistiku, a za Brčko Distrikt Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju.

www.magazinplus.eu – BHRT

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close