PolitikaZDK

Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije predlaže reviziju diploma

TIM ZA BORBU PROTIVKORUPCIJE ĆE PREDLOŽITI VLADI SVEOBUHVATNU REVIZIJU DIPLOMA U ZDK

Tim VladeZeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije inicirao je sastanak saAgencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH(APIK), a povodom inicijative za pokretanje revizije diploma uposlenih utijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim preduzećimai drugim tijelima, koju je APIK poslao svim antikorupcijskim tijelima u BiH.Pored Tima i APIK-a, sastanku su prisustvovali i predstavnici Kantonalne upraveza inspekcijske poslove te predstavnici inspektorata iz Ministarstva zaobrazovanje, nauku kulutu i sport obrazovanja ZDK.

Najavljenoje da će Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije uputiti inicijativu Vladi ZDKda donese odluku o pokretanju postupka revizije svih diploma zaposlenika ujavnim institucijama iz nadležnosti Vlade ZDK, te da će u inicijativipredložiti modalitete i rokove za sveobuhvatnu reviziju diploma.

DirektorAPIK-a Hasim Šabotić posebno je naglasio da je Tim Vlade Zeničko-dobojskogkantona za borbu protiv korupcije prvo antikorupcijsko tijelo u BiH koje jeodržalo sastanak sa APIK-om i pokrenulo početne korake u realizacije oveinicijative.

Press službaZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close