TE Kakanj: Najveća jednomjesečna proizvodnja u posljednjih 17 godina

Termoelektrana “Kakanj” je u augustu ove godine proizvela 268.095 MWh električne energije, čime je ostvarena najveća jednomjesečna proizvodnja u posljednjih 17 godina. 

Očekivanja su da će do kraja 2013. godine, TE “Kakanj” premašiti prošlogodišnju proizvodnju električne energije od 2.487 GWh.
S obzirom na to da TE radi punim kapacitetom, dnevna potrošnja uglja iznosi više od 7.000 tona što iziskuje maksimalno angažovanje svih rudnika koji ugljem snabdijevaju kakanjsku termoelektranu.
U oktobru 2013. godine planiran je redovni mjesečni remont Bloka 7. Termolektrana “Kakanj” je druga po veličini termoelektrana u BiH.
Pored primarnog proizvoda – električne energije, TE “Kakanj” proizvodi i isporučuje i toplotnu energiju za daljinsko grijanje grada Kaknja i dodatno isporučuje šljaku i pepeo Tvornici cementa “Kakanj”. Sa ukupno instalisanom snagom od 450 MW, prosječna godišnja proizvodnja iznosi oko 2.300 GWh, uz godišnju potrošnja uglja od oko 1,8 miliona tona.
U maju 2012. u rad je pušten revitalizirani Blok 6, čime je radni vijek Bloka produžen za dodatnih 15 godina. Revitalizacijom je poboljšana pogonska spremnost, povećan stepen korisnog djelovanja i smanjena emisija polutanata, saopćeno je iz  Službe za komunikacije JP Elektroprivreda BiH.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close