Takozvana izbeglička kriza i stvaranje Velikog Izraela!

Sve je očiglednije da poplava izbeglica služi ostvarivanju jevrejskog plana za stvaranje Velikog Izraela (Erec Izrael). Ako niste upoznati s tim konceptom, Veliki Izrael je veliki pojas zemljišta od Nila do Eufrata kojeg je Izrailju navodno obećao Jehova.

( Izvor: renegadetribune.com)

Veliki Izrael je daleko veći od sadašnje države Izrael, a pošto se sadašnja kolonizacija Jevreja žestoko osporava, potrebni su drastični događaji da bi mogli da proteraju autohtone semite (Arape) i instaliraju novu državu.

Islamska država, koja je i ranije radila za izraelsku obaveštajnu službu (Mosad), već je osvojila dobar deo teritorije na kojoj treba da se prostire Veliki Izrael.

Islamska država dobija sredstva, pomoć, oružje, obuku i regrute iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Saudijske Arabije i Izraela. Iako jevrejska štampa širi senzacionalističke priče o nekakvom holokaustu Islamske države, Islamska država nikada nije imala nameru da napadne jevrejsku državu. U stvari, svi sadašnji ratni sukobi na Bliskom istoku, a posebno u Siriji, su deo zavere da se znatno prošire granice Izraela. Saudijska Arabija, koju su osnovali Jevreji i odakle vehabijska Islamska država i potiče je sređena, odnedavno je i Egipat tu negde, tako da ima samo još nekoliko nesvršenih poslova.

Možda na prvi pogled nije jasno kako se Islamska država uklapa sa jevrejskom. Ali jednostavno je, plan je sledeći:

– Naterati autohtono muslimansko stanovništvo da beži sa prostora Velikog Izraela tako što će biti izloženo terorisanju američkim bombama, Islamskom državom, Al Kaidom itd.

– Iskoristiti jevrejsku kontrolu nad imigracionom politikom Evropske unije za podsticanje Arapa da beže iz Velikog Izraela što dalje mogu.

– Stvarati stvarne i izmišljene scenarije po kojima evropske Jevreje proganjaju Arapi „anisemiti“ (npr, bajka „Šarli Ebdo“, a zatim te preplašene Jevreje ohrabrivati da učine Aliju (preseljenje u Izrael).

– Zapadu zločine Islamske države prikazivati preko jevrejskih medija, tako da se stvori utisak da je intervencija Zapada u regionu apsolutno neophodna.

– Ohrabrivati i potpaljivati sukob civilizacija u svakoj evropskoj zemlji, sukob koji će neminovno proisteći zbog poplave Arapa, i uveriti Evropljane da u novom krstaškom ratu treba da budu na strani progresivnih Jevreja a protiv nazadnih muslimana. Grupe kao Engleska odbrambena liga su stvorene da upravo to rade.

– Koristiti multikulturalizam za slabljenje i neminovno uništenje evropskih naroda kroz nasilnu asimilaciju, odstranjivanjem najvećih humanitarnih kritičara Izraela – suštinski najveće pretnje jevrejskoj hegemoniji.
Dakle, kao što možete videti, Izrael će se dobro okoristiti slanjem Arapa sve do severne Evrope i uterivanjem straha u kosti evropskim Jevrejima tako da se sele u Izrael. Nije bitno da li će svi Arapi napustiti Veliki Izrael, sve dok je pod jevrejskom kontrolom.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close