Svjetski dan močvarnih staništa

02. februar/veljača – Svjetski dan močvarnih staništa

Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan močvarnih staništa koji ima za cilj ukazati na značaj močvarnih staništa te potrebu njihove zaštite na globalnom nivou. U Federaciji Bosne i Hercegovine provodi se Kampanja podizanja javne svijesti o vrijednostima i pozitivnim učincima zaštićenih šumskih i planinskih područja koja, pored ostalog, ima za cilj zaštitu biodiverziteta i očuvanja, između ostalog, i močvarnih staništa u FBiH.

Prije tačno 42 godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarnim staništima koja je imala za cilj ukazati na značaj močvarnih područja i potaknuti svjetske lidere na poduzimanje aktivnosti njihovog očuvanja. Jedno od najvećih dostignuća Ramsarske konvencije je popis močvara od međunarodne važnosti. Ramsarska konvencija predstavlja temeljni dokument i najvažniji međunarodni sporazum o zaštiti močvarnih staništa, kojeg je do sada potpisalo više od 150 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina.

U Bosni i Hercegovini tri su lokaliteta proglašena vlažnim staništima od međunarodnog značaja, najprije Hutovo blato 2001, zatim Bardača 2007. i Livanjsko polje 2008. godine.
Prirodna vrijednost močvarnih staništa je od izuzetnog značaja za očuvanje biodiverziteta. Močvarno područje može se smatrati međunarodno važnim ako sadrži rijedak ili jedinstven primjer prirodnog močvarnog područja unutar odgovarajuće biogeografske regije, podržava ugrožene ili kritično ugrožene vrste ili ekološke zajednice te ako podržava biljne i životinjske populacije važne za održavanje bioraznolikosti biogeografske regije.
Nažalost, močvarna staništa su među najugroženijim ekosistemima na zemlji. Čovjek direktno ugrožava biodiverzitet močvarnih staništa različitim aktivnostima poput isušivanja, zagađivanja, prekomjerne eksploatacije te unošenja stranih vrsta.
A u močvarnim područjima koja danas čine oko šest posto površine naše planete živi oko 40 posto svih biljnih i životinjskih vrsta.

Više informacija o Kampanji možete naći na web stranici www.bubo.ba .

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close