Sve spremno za raspisivanje izbora

Predsjednik Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Stjepan Mikić izjavio je da je sve spremno da Komisija 15. maja raspiše opšte izbore, koji će biti održani 12. oktobra.  “Stekli su se svi uslovi i CIK će 15. maja održati sjednicu na kojoj će donijeti odluku o raspisivanju izbora, nakon čega će to objaviti na konferenciji za medije”, rekao je Mikić Srni.

Predsjednik CIK-a je precizirao da će građani BiH 12. oktobra birati članove Predsjedništva BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, te poslanike u skupštinama kantona Federacije.

“Sredstva za provođenje izbora obezbijeđena su iz budžeta BiH i za ovu svrhu namijenjeno je 8.854.000 KM, što je za oko osam odsto više u odnosu na sredstva za opšte izbore 2010. godine”, naveo je Mikić i dodao da to ne znači da će sav novac biti potrošen.

On je pojasnio da je za izbore 2010. godine potrošen 8,1 milion KM, iako su bila planirana veća sredstva kako bi bilo sigurno da je moguće realizovati sve izborne aktivnosti.

Danom raspisivanja izbora, prema njegovim riječima, počinje da teče takozvani vremenski plan aktivnosti za provođenje izbora, u kojem su precizirane radnje i datumi kad se šta dešava, poput prijave za glasanje putem pošte ili zaključivanja presjeka centralnog biračkog spiska.

Mikić je naveo da će prvi presjek centralnog biračkog spiska biti urađen 14. maja u 24.00 časa za potrebe objavljivanje izbora.

“Ono što je važno jeste da svi koji žele da se kandiduju za određena tijela zakonodavne vlasti na nivoima za koje se raspisuju izbori moraju biti upisani u centralni birački spisak do dana raspisivanja izbora ili na dan njihovog raspisivanja”, naglasio je Mikić.

Kada je riječ o pravu glasa na opštim izborima, predsjednik CIK-a je naglasio da nema razlike u odnosu na dosadašnje izbore.

“Pravo glasa opšte je pravo koje imaju svi državljani BiH stariji od 18 godina i koji imaju prebivalište u BiH”, rekao je Mikić.

On je dodao da će na opštim izborima, kao i na izborima ranijih godina, glasanje biti omogućeno na redovnim biračkim mjestima u zemlji i putem pošte za državljane BiH koji duže vrijeme žive, rade ili borave u inostranstvu.

“Ti građani moraju se izjasniti, u rokovima koji će biti precizirani planom izbornih aktivnosti, da li žele glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu”, naglasio je Mikić.

Podsjećajući da za lokalne izbore 2012. zbog slabe zainteresovanosti nisu bili organizovani lokalni izbori u diplomatsko-konzularnim predstavištvima Mikić je izrazio nadu da će za ovogodišnje opšte izbore u ambasadama i konzulatima biti organizovano glasanje, kao što je bilo i za opšte izbore 2010. godine.

“Da bi se organizovalo glasanje u inostranstvu, potrebno je da se prijavi minimum 50 birača, jer se u drugim slučajevima to ne isplati raditi”, objasnio je Mikić.

Predsjednik CIK-a naveo je da je glasanje u inostranstvu 2010. godine organizovano na četiri lokacije u Njemačkoj – ambasadi u Berlinu i konzulatima u Minhenu, Štutgartu i Frankfurtu, te u Švedskoj, Danskoj i Austriji.

“Pretpostavljam da bi barem u tim zemljama opet moglo biti organizovano glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ali postoji očekivanje da i u nekim drugim zemljama ima interesa za ovaj vid glasanja”, dodao je Mikić.

Mikić je rekao da su CIK i Ministarstvo inostranih poslova BiH formirali radnu grupu koja razmatra i pribavlja određene podatke o eventualnim mogućnostima organizovanja glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu.

Prema njegovim riječima, u očekivanju da Parlamentarna skupština BiH usvoji eventualne izmjene i dopune Izbornog zakona, CIK je nešto kasnije nego što bi to inače uradio krenuo sa donošenjem podzakonskih akata potrebnih za provođenje izbora.

“Taj posao ćemo sigurno završiti do dana raspisivanja izbora, 15. maja. Radi se o postojećim podzakonskim aktima – pravilnicima, uputstvima, instrukcijama – u koje se unose određene novine potrebne za provođenje oktobarskih izbora”, objasnio je Mikić.

On je napomenuo da je izbor štamparije u kojoj će biti štampani glasački listići pitanje javnih nabavki.

“Neke smo radnje morali započeti prije raspisivanja izbora kao što je međunarodni tender za štampanje i pakovanje glasačkih listića koji je otvoren do 5. maja, kada će biti otvorene ponude i nakon čega će tenderska komisija CIK-a sačiniti zapisnik i predložiti CIK-u najpovoljnijeg ponuđača”, dodao je Mikić.

On je naveo da je je više od 17 subjekata uzelo tendersku dokumentaciju i da su neke ponude već stigle.

“Neki tenderi su već završeni, kao za nabavku sitnog inventara i informatičke opreme, ali to su sve manji novčani iznosi. Štampanje glasačkih listića, uz plaćanje članova biračkih odbora, najveće su stavke u budžetu za izbore”, rekao je Mikić.

Predsjednik CIK-a najavio je da će uskoro biti raspisan konkurs za angažovanje po ugovoru o djelu određenog broja ljudi, što je redovna praksa za svake izbore.

Izbornim zakonom BiH definisano je da se izbori održavaju prve sedmice u oktobru u izbornoj godini, ukoliko se taj dan ne poklapa sa vjerskim praznikom. Ove godine prve nedjelje u oktobru obilježava se Kurban bajram, zbog čega je održavanje izbora pomjereno za narednu nedjelju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close