Sve o energopotencijalu BiH na jednom mjestu

Na web stranici CIN-a objavljeni su kompletni podaci o vlasništvu, kapacitetima i lokacijama postojećih i planiranih termoelektrana i vjetroelektrana, te podaci o hidroelektranama, solarnim elektranama i rudnicima u zemlji.

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Bosna i Hercegovina (BiH) je bogata prirodnim resursima koji joj omogućavaju proizvodnju električne energijeveću od domaćih potreba. Uz Bugarsku i Rumuniju, BiH spada u balkanske zemlje koje svake godine proizvode višak električne energije.

Vlasnici energetskog potencijala u BiH su entiteti – Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republika Srpska (RS), koji su većinski vlasnici elektroprivrednih preduzeća, a time i većine rudnika, hidroelektrana i termoelektrana.

U manjem obimu vlasništvo nad energetskim potencijalom imaju i privatnici koji su od nadležnih institucija dobili koncesije za eksploataciju rudnika, izgradnju i korištenje hidro i termoelektrana ili su dobili mogućnost izgradnje vjetroelektrana ili solarnih elektrana.

Privatne termoelektrane još nisu izgrađene, kao i dugo najavljivani veliki vjetroparkovi, ali jesu male hidroelektrane i solarne elektrane koje su priključene na sistem elektroprivrednih preduzeća kojima prodaju struju..

Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN) objedinio je podatke o energetskom potencijalu BiH i predstavio ga na web stranici na kojoj se nalaze mape, izvještaji i istraživačke priče. Mape sadrže podatke o vlasništvu, kapacitetima i lokacijama postojećih i planiranih termoelektrana, vjetroelektrana, te hidroelektranama, solarnim elektranama i rudnicima u zemlji.

Na stranici je objavljena i sveobuhvatna publikacija o energetskom potencijalu, kao i prateće istraživačke priče zajedno sa fotografijama.

Za pripremu izvještaja o elektroenergetskom potencijalu novinari CIN-a su pročitali zakone, pravilnike i ostale dokumente koji su u vezi sa regulisanjem oblasti električne energije. Pročitali su izvještaje nadležnih institucija: Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a, DERK-a, FERK-a, RERS-a, NOSBiH-a, elektroprivrednih preduzeća te Komisija za koncesije RS-a i FBiH.

Analizirajući pojedine slučajeve koji su obrađeni u ovoj publikaciji, novinari su pregledali i: finansijske izvještaje firmi, izvode iz sudskih registara preduzeća, revizorske izvještaje, pojedine koncesione ugovore te obavili razgovore sa brojnim stručnjacima iz ove oblasti ili odgovornim osobama.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close