Stvarnost za bh. građane: Usluge javne uprave preko mobile interneta?

U razvijenim državama je sasvim normalno da građani poslove sa javnom upravom obavljaju preko interneta. Moderne države uvode jedinstvene kartice za sve vrste identifikacija, mogućnost registacije vozila putem interneta i sl. Ovaj enorman utjecaj interneta i društvenih medija na komunikaciju morat će potaknuti i javnu upravu u BiH i u zemljama okruženja da krene u pravcu otvaranja za ovakvu vrstu komunikacije, smatra Ivan Maglić, direktor adriatic ureda vodeće svjetske analitičke tvrtke Gartner Inc.

Digital natives, kako ih on zove, odnosno, generacije koje žive sa tehnologijom su one koje dolaze. ”Generacije koje dolaze su stalno online, oni su na messengerima, Iphone-ovima i sl. Ne gase ih. Mi danas moramo razmišljati da dolazi generacija koja živi na takav način i da će oni za nekoliko godina očekivati takve usluge od svoje javne uprave’‘, govori Maglić.

Utjecaj društvenih mreža je postao više nego očit. Institucije i kompanije koje su prije par godina mislile o tome kako moraju imati web stranicu danas su otišle nešto više, a to su profili na Facebooku, Twitteru i drugim društvenim mrežama. Dakle, ignoriranje društvenih kanala komuniciranje je danas isto kao da ste prije nekoliko godina ignoirali internet.

Maglić kaže da predviđanja pokazuju da će do 2015. godine broj mobilnih aplikacija koje se pišu za mobline platforme biti za četiri puta više  nego za druge platforme te da zbog toga preporučuje svima onima koji se bave javnim uslugama da trebaju više razmišljati o činjenici.

“To govori o tome da vi u svom okviru poslovanja morate razmišljati što žele vaši korisnici. Zašto? Jer su tako naučeni, jer oni tako žive. Zašto to raditi? Jer je jefitno, lako i brzo. Naravno postoje i druge stvari na koje moramo paziti kao što je sigurnost, zaštita podataka, isplativost. Kao i sve u životu nije dobro krenuti u nešto bez ikakve prethodne analize”, navodi on.

Smatra da općine trebaju dobro promisliti u koje projekte će ući. “Morate vidjeti što želite, u kojem vremenskom razdoblju. Iako smo daleko od smart governmenta ako krenemo jednom u tom pravcu možda ćemo i doći. Ako mislimo da ne možemo, nikada nećemo stići. Treba polako probijati led, pokazivati benefite projekta. Mali projekti, mala poboljšanja, male uštede koje sve vode do boljeg i kvalitetnijeg društva”, kaže Maglić. Naravno, važna je i zakonska regulativa. Navodi primjer Australije gdje ljudi registriraju svoje automobile preko aplikacije na smartphoneu. U Australiji je donesena takva zakonska regulativa da je to izvodljivo i stvar je profunkcionirala. Znači bitna je volja i dogovor predstavnika vlasti i želja da se ide u te projekte koji će pojednostaviti i olakšati život građana, poručuje on.

Jedan od primjera sve veće upotrebe informacijskih tehnologija i društvenih mreža je javna uprava Švedske koja je svim svojim diplomatskim predstavništima naložila da svoju komunikaciju sa javnosti sve više vrše putem Facebooka i Twittera. Švedski veleposlanik u BiH Bosse Hedberg, koji je nedavno govorio i na Sajmu informacijskih tehnologija održanom u Mostaru, kaže da ih Ministarstvo stalno ohrabruje da u svom radu i kontaktu sa javnosti koriste moderne tehnologije.

Upotreba informacijskih tehnologija, smatra on, jedinicama lokalne uprave može biti i  važno sredstvo za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Naime, glavni cilj e- uprave je  pružiti poboljšan skup usluga kako građanima tako i poslovnom sektoru. “Transaparentost koju nudi e-uprava je važna jer nudi bolje i brže informacije o radu vlasti i politikama koje žele provesti. Stoga u držvama koje su još uvijek opterećene određenom količinom birokracije i korupcije ovo može biti korisno sredstvo za otklanjanje ovakvih prepreka. E-uprava je također korisna za okoliš jer sa korištenjem manjih količna papira može uštedjeti više energije i spriječiti loš utjecaja na okoliš. Povećanje učinkovitiosti u radu javnog sektora posebno je važno  sa stajališta modernizacije javne uprave kako bi mogla odgovoriti na potrebe gospodarstva, osobito sada kada se spremate suočiti sa pritiskom konkurencije tržišnih snaga u EU“, naveo je Hedberg.

D.Kozina
eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close