Strategija razvoja i ulaganja u sport na području Općine Visoko za 2016.godinu

U saradnji sa službom za društvene djelatnosti boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica, Sportski savez Općine Visoko će u narednom periodu poduzeti aktivnosti na izradi Strategije razvoja i ulaganja u sport na području Općine Visoko za 2016.godinu.

U taj projekat će biti uključene sve članice Sportskog saveza.

Molimo Vas da što prije dostavite traženu dokumentaciju kako bi aktivno bili uključeni u izradi ovog projekta i to:

1  rješenje o registraciji udruženja

2. ID broj

3. popunjen aplikacioni upitnik

 

 

 

Rok za dostavu tražene dokumentacije za klubove koji to nisu učinili je 12.12.2015.godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close