Strane investicije u aprilu i maju 26,2 miliona KM

Direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u aprilu i maju iznosila su 26,2 miliona KM, navodi se u informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje koja se poziva na podatke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Ulaganja u aprilu su iznosila 15,1 milion KM a najveće pojedinačno ulaganje u tom mjesecu je ulaganje u „Rudnik krečnjaka Vijenac“d.o.o. Lukavac turskog ulagača.
U maju ulaganja su iznosila 11,1 miliona KM a najveće je ulaganja u „Seic Hotels and Resorts“ d.o.o. Sarajevo od ulagača iz Saudijske Arabije.
Prema revidiranim podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH strana direktna ulaganja (SDU) u prvom kvartalu 2014. godine iznosila 35,3 miliona KM što je manje za 64,2% nego u istim periodu u prošloj godini.
Najveća ulaganja u ovome periodu su od „UniCredit Leasing“ d.o.o. Sarajevo, “NLB Leasing” d.o.o. Sarajevo.
Treba napomenuti da izvještaji o stranim investicijama koje objavljuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sadrže samo podatke o investiranju iz sudskih registara, a punu sliku o investicijama daju podaci koje prikuplja Centralna banka BiH.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close