BiHPolitika

Stigao Tegeltija s njim i ćirilica, kršenje Ustava i propisa ombudsmana

(Patria) – Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara od skoro je na čelu Državne vlade, malo se toga uradilo, tek se zapravo počelo raditi i to godinu nakon održanih izbora, ali loša praksa odmah je uvedena.

Naime, od dana stupanja na dužnost iz Vijeća ministara saopćenja dolaze isključivo na srpskom jeziku i ćirlilici, što umnogome otežava rad novinara.

Čak su i zaključci sa sjednice Vijeća ministara poslani na ćiriličnom pismu, a nakon što smo kontaktirali press službu Vijeća ministara BiH Mirjana Micevska, šefica ove službe kazala je da će na web stranici biti objavljeno na latinici!?

U pogledu izdavanja zvaničnih dokumenata i obrazaca na sva tri službena jezika i pisma u Bosni i Hercegovini postoji neujednačena praksa u zemlji, iako korištenje sva tri službena jezika u BiH predviđaju ustavi, ali i niži pravni akti.

Do sada je to bila praksa samo u RS-u. Nadamo se da će Tegeltija i uposlenici Vijeća ministara poštovati Ustav i ubrzo početi slati svoja saopćenja na tri jezika i dva pisma.

Ustavi su jasni i predviđaju da su službeni jezici hrvatski, bosanski i srpski, a službena pisma ćirilica i latinica, što se odnosi i na štampanje i izdavanje zvaničnih dokumenata i obrazaca, a ova oblast detaljnije je uređena Zakonima o matičnim knjigama, Pravilnicima o obliku obrazaca i uvjerenja i drugim podzakonskim aktima. Članom 2, stav 4, Ustava BiH propisano je da sva lica u BiH uživaju prava i slobode predviđene Ustavom BiH ili međunarodnim sporazumima bez diskriminacije na osnovu jezika.

Ombudsmani za ljudska prava BiH zauzeli su jedinstven stav da je potrebno preduzeti sve mjere kojim će se osigurati izdavanje i štampanje obrazaca i zvaničnih dokumenata na svim službenim jezicima od strane nadležnih institucija, a u cilju uspostavljanja potpune ravnopravnosti jezika i pisma utvrđenih ustavima Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close