Štete na području općine Visoko će iznositi otprilike 1,5 miliona KM

Održan je sasatanak sa svim Komisijama za procjenu šteta i u narednih nekoliko će biti završene sve aktivnosti.

Prema prvim procjenama imamo totalnu štetu na 180 dunuma usjeva, a pregledane su otprilike dvije trećine prijava koje su pristigle.

Totalna šteta podrazumijeva i štetu na zemljištu, jer je cijeli humus odnešen i veoma će teško biti vratiti ovo zemljište u prvobitnu funkciju.

Komisija koja procjenjuje štete na infrastrukturi pri kraju je svog izvještaja, te je registrovano 9 odrona, oštećenja na 5 mostova i 12 aktivnih klizišta koji imaju uticaj na život ljudi.

Komisija za procjenu šteta na stambenim objektima zaprimila je ukupno 50 prijava, od kojih su utvrđene 2 totalne štete u naselju Vratnica, klizište Haldija.

Dvije komisije za procjenu šteta na poljoprivrednim usjevima obišle su do sada 123 lokacije i obradile 123 odštetna zahtjeva sa informacijom da prijave štete još uvijek pristižu.

Štete na području općine Visoko će iznositi otprilike 1,5 miliona KM.

Dezinfekcija terena je u toku, a naručene su i nove količine dezinfekcionih sredstava.

Koordinacioni odbor nevladinih organizacija jučer je poslao jedan konvoj pomoći za općinu Olovo i to je već peti humanitarni konvoj od početka aktivnosti Odbora.

Dva puta su upućeni konvoji u općinu Žepče, jednom u općinu Maglaj, u Odžak i peti konvoj u općinu Olovo.

Koordinacioni odbor nastavlja s aktivnostima, te će u nedjelju biti otpremljen još jedan konvoj hrane, odjeće i higijene u neko od ugroženih područja.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close