Štednja stanovništva u BiH premašila 8 milijardi KM

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH, na kraju septembra 2013. godine, iznosili su 8,09 milijardi KM, što je najveći zabilježeni iznos depozita do sada, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Uprkos jako nepovoljnim ekonomskim uslovima, u poređenju sa stanjem na kraju decembra 2012. godine, depoziti su porasli za 439 miliona KM ili 5,7%. Takođe, u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine porasli su za 698 miliona KM ili 9,4%.
U ukupnim depozitima svih domaćih institucionalnih sektora kod komercijalnih banaka u BiH, depoziti stanovništva učestvuju sa 58,1%.
Najveće učešće u kontinuiranom porastu depozita stanovništva, posmatrano po ročnoj strukturi, imaju dugoročni depoziti stanovništva. U poređenju sa stanjem na kraju decembra 2012. godine, zabilježili su porast od 172 miliona KM ili 4,3%, a u poređenju sa stanjem na kraju septembra 2012. godine 337 miliona KM ili 8,8%. Ovo je pokazatelj povjerenja u bankarski sektor i njegovu stabilnost, te je rezultat i postojanja sistema osiguranih depozita čiji je osnovni cilj povećanje stabilnosti bankarskog sektora i zaštita štediša.
Od ukupnih depozita stanovništva, oročeni i štedni depoziti iznose 4,92 milijarde KM ili 60,8%, dok depoziti po viđenju čine 3,17 milijardi KM ili 39,2%.
U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u KM valuti iznose 3,07 milijardi KM ili 38%, depoziti u euro valuti iznose 4,52 milijarde KM ili 55,8%, a depoziti u ostalim stranim valutama oko 506 miliona KM ili 6,2%.
“Svjestan sam da ovaj međunarodni dan štednje, zbog sadašnje ekonomske situacije, veliki broj građana naše države dočekuje bez mogućnosti da odvoje dio prihoda da bi štednjom obezbijedili stabilnost i sigurnost u budućnosti. Ipak, uvjeren sam da ćemo u narednom periodu ostvariti ekonomski rast koji će građanima pružiti mogućnost akumulisanja štednje. Štednja je jedan od generatora kreditiranja, te omogućava nove investicije, razvoj zemlje i otvaranje novih radnih mjesta”, riječi su guvernera CBBiH dr Kemala Kozarića.
Svjetski dan štednje slavi se 31. oktobra, kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres predstavnika štednih institucija iz oko 25 zemalja svijeta održan 31.10.1924. godine u Milanu. Učesnici tog kongresa usaglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva, pa je ustanovljen Svjetski dan štednje kao oživljavanje borbe protiv rasipništva, navodi se u saopćenju.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close