Statistika: Federacija BiH ima 92 kilometra autoceste

Ukupna dužina autocesta u Federaciji BiH povećana je prošle godine za 42 km ili za 54,3% u odnosu na 2013. godinu, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.
Federacija BiH je sa krajem 2014. godine imala ukupno 92 kilometra autoceste.
Ukupna dužina cesta u 2014. godini iznosila je 4.707 kilometara i povećana je za 140 km ili 3,1% u odnosu na 2013. godinu.
Dužina magistralnih cesta ostala je nepromijenjena (1.977 km), a dužina regionalnih cesta je povećana za 98 km na 2.638 km u odnosu na 2013. godinu.
Ukupna dužina regionalnih cesta povećana je zbog primjene nove kategorizacije cesta u Federaciji BiH.
Ukupan broj mostova u FBiH u 2014. godini je 930. Od toga: na magistralnim cestama 464, na regionalnim 319, a na autocestama 147.
Ukupan broj tunela u FBiH u 2014. godini je 81. Od toga: na autocestama 18, na magistralnim cestama 58, a na regionalnim cestama 5.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close