BiHPolitika

Šta je Venecijanska komisija rekla o popisu iz 2013.

Suprotno tvrdnji Wigemarka

Čekajući CIK: Šta je Venecijanska komisija rekla o popisu iz 2013.

 

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark danas je iznio još jednu u nizu pogrešnih tvrdnji po pitanju popune Doma naroda Federacije, odnosno odluke koju treba donijeti Centralna izborna komisija.

 

Iako tvrdi da to nije posao međunarodne zajednice, Wigemark je članove CIK-a i širu javnost obmanuo tvrdnjom da Venecijanska komisija smatra da je za popunu Doma naroda Parlamenta FBiH moguće primijeniti bilo koji od dva popisa stanovništva iz 1991. ili iz 2013. godine.

Ipak, Wigemark je tačno ustvrdio i da je Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH, koji je tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma čiji je sastavni dio i Ustav BiH, za razliku od EU koja nema ta ovlaštenja, iznio jasno mišljenje da se za popunu Doma naroda treba koristiti popis stanovništva iz 1991. godine.

– Stoga trebate izvući vlastite zaključke, ali najvažnije je da se donese odluka koja će na kraju biti i implementirana – zaključio je Wigemark.

No vratimo se stavu Venecijanske komisije. Naime, Wigemark je iz staa Venecijanske komisije izdvojio samo dio i to na identičan način kako je to nedavno uradila i članica CIK-a Irena Hadžiabdić.

O čemu se zapravo radi!?

Venecijanska komisija se prilikom davanja mišljenja na izbor u Dom naroda, u svojstvu prijatelja suda, dotakla presude u predmetu Ljubić.  Venecijanska komisja u svojoj odluci CDL(2016)032 je dala mišljenje prije nego je i okonačan proces objave podataka popisa, pa je u fus noti na strani 4 između ostalog navela da podaci popisa trebaju biti objavljeni do kraja 2016. godine. Tu su naveli i da su objavljeni samo djelimični rezultati popisa 2013. S ozbirom da Agencija za statistiku to nije ni učinila s tim se ne može ni smatrati da je popis 2013 u potpunosti okončan, a da je Venecijanska Komisija davala svoje mišljenje prije okončanja kompletnog procesa.

Primat međunarodnog prava je nesporno utvrđen i u Aneksu 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje se izričito navodi da je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te njeni protokoli će se direktno primjenjivati u Bosni i Hercegovini kao i svih 15 (petnaest)  Međunarodnih konvencija iz Aneksa 1 – Dodatnog sporazuma o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini, pa i sa tog aspekta, Popis stanovništva iz 2013. godine nema prikladnost niti kvalifikovanost za izborni proces u Bosni i Hercegovini, iz razloga što nije proveden u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno u skladu sa Aneksom 7., zbog kojih razloga izostavljajući prilikom popisa statističku jedinicu izbjeglih i raseljenih lica, po međunarodnom pravu takav popis se automatski smatra protivnim međunarodnom sporazumu tj. Dejtonskom mirovnom sporazumu, zbog koji razloga Popis stanovništva 1991. godine ima kvalifikovanost i prikladnost za izborni proces.

Popis stanovništva iz 2013. godine, izostavljajući statističku jedinicu izbjeglih i raseljenih lica, direktno je protivan članu II stav (4) Aneksa 4. Ustava Bosne i Hercegovine i Međunarodnim konvencijama i sporazumima popisanim u Aneksu 1. Ustava BiH, koji ukazuje: da će se osigurati uživanje prava i sloboda sa najvećim nivoima međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, što sve ukazuje da je izborni proces po 2013. godini direktno protivan naprijed navedenom članu II Aneksa 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i Međunarodnim konvencijama sporazumima iz Aneksa 1. Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se posebno navode Konvencija u vezi sa statusom izbjeglica iz 1991. i njen protokol iz 1966, zatim Međunarodna konvencija iz 1965. godine o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine i njegovi opcioni – dodatni protokoli iz 1966. i 1989. godine kao i preambulom Aneksa 4. Ustava BiH gdje je posebno navedeno da je Ustav BiH vođen ciljevima i načelima povelje Ujedinjenih Nacija, zatim Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim ugovorima o građanskim i političkim, te ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima, kao i Deklaracijom o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkom manjinama te drugim instrumentima ljudskih prava.

Uzimajući u obzir da visoki predstavnik, odnosno Parlamentarna skupština BiH, shodno članu 20.8. nisu donijeli takvu odgovarajuću odluku, to se iz tih razloga Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini izvršen 2013. godine ne može primijeniti na izborni proces i redovne izbore održane u 2018. godini.

I vodeći računa o svemu gore navedenom i uzimajući obavezujuće stručno tumačenje Federalnog zavoda za statistiku obaveza CIK-a je primjena popisa 1991. godine.

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close