Javne ličnostiM plusVisoko

Sretan rođendan Enisi Mostić

Enisa (Sudžuka) Mostić rođena 12.4.1980. godine u Visokom je udata i majka jednog djeteta. Osnovu školu „Alija Nametak“ pohađala je na Bucima i završila odličnim uspjehom. Potom upisuje Gimnaziju „Visoko“ i to matematičko-informatički smjer. Svoje školovanje nastavlja na Pravnom fakultetu i stiče zvanje Bachelor poslovnog prava. Diplomski rad koji je radila na temu „Pravne posebnosti individualnog ugovora o radu“ ocijenjen je desetkom i objavljen je u časopisu Student.

Za vrijeme svog školovanja učesnica je mnogobrojnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti, sekcija, takmičenja, brojnih priznanja, certifikata i nagrada. Trenutno je zaposlena u Preventu Leather, Topuzovo polje, odjel Proizvodnja. Prvo radno iskustvo je stekla u studentskoj službi Pravnog fakulteta, a danas je iza nje preko 16 godina radnog iskustva.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close